Testare pentru admiterea în clasa a V-a cu predarea limbii engleze în regim intensiv, anul școlar 2019-2020

ADMITEREA ÎN CLASA a V-a CU PROGRAM INTENSIV

DE PREDARE A LIMBII ENGLEZE

ANUL ȘCOLAR 2019-2020

 

În cazul în care numărul total al elevilor care optează pentru clasele cu predare în regim intensiv a unei limbi de circulație internațională este mai mare decât numărul de locuri aprobat pentru acest tip de clase, toți elevii susțin testul pentru evaluarea nivelului de competență lingvistică.

TESTUL DE COMPETENȚĂ LINGVISTICĂ pentru admiterea în clasa a V-a cu program intensiv de predare a limbii engleze, se va desfășura la sediul unității școlare, în data de 15 iunie 2019, conform calendarului transmis de către Inspectoratul Școlar Județean Constanța – Anexa 1 la Procedura ISJ privind organizarea și desfășurarea admiterii în clasa a V-a cu program intensiv de predare a unei limbi moderne de circulație internațională, pentru anul școlar 2019-2020.

Proba scrisă, derulată în intervalul orar 09.00-10.00, va fi urmată de proba orală.

Pot participa elevii claselor a IV-a din Școala ”L. Grigorescu”, dar și din alte școli. Elevii altor școli care vor fi admiși în această clasă, se vor transfera la școala noastră, începând cu anul școlar 2019-2020.

Modele de subiecte pentru testare – admitere în clasa a V-a 

Proba scrisa pdf

Proba orala etapa 1 pdf

Proba orala etapa a 2-a pdf

ANEXA 2 OM 4797 Regulament cadru de organizare și funcționare a claselor cu program intensiv de studiu al unei limbi moderne de circulație internațională

– STRUCTURA SUBIECTELOR AFERENTETESTULUI DE COMPETENȚĂ LINGVISTICĂ PENTRU ADMITEREA ÎN CLASA A V-A CU PROGRAM INTENSIV DE STUDIU AL UNEI LIMBI MODERNE DE CIRCULAȚIE INTERNAȚIONALĂ

Testul de competență lingvistică pentru admiterea în clasa a V-a cu program intensiv de studiu al unei limbi moderne de circulație internațională vizează competențele și cunoștințele acumulate în clasele III și IV și constă într-o probă orală și o probă scrisă.

            PROBA ORALĂ

 Etapa I – lecturarea cu voce tare a unui text în limba modernă. Textul înscris pe biletul de testare trebuie să fie selectat din unul dintre manualele alternative pentru clasele a III-a și a IV-a.

Lecturarea textului este urmată de formularea de răspunsuri la 2-3 întrebări înscrise pe biletul de testare, răspunsuri care să dovedească înțelegerea globală și detaliată a textului.

  1. Etapa a II -a – realizarea unui dialog interactiv (elev-elev) pe o temă dată, având unul dintre membrii comisiei drept moderator.

 

            Biletele necesare pentru proba orală vor fi elaborate astfel:

 

  • Pentru etapa I – un set de bilete (grupate conform manualelor alternative aprobate de Ministerul Educației Naționale) conținând fiecare un text de 50-75 cuvinte și 2-3 întrebări de verificare a înțelegerii globale și detaliate a textului respectiv. Elevul extrage un bilet din setul de bilete care corespunde manualului studiat la clasă sau, dacă dorește, din setul care corespunde altui manual.
  • Pentru etapa a II-a – un set de bilete conținând subiecte de interacțiune verbală în conformitate cu programa școlară pentru clasele a III-a și a IV-a. Elevii (în perechi numite de comisie) extrag un bilet pentru fiecare pereche, pregătesc interacțiunea verbală timp de 3-5 minute și apoi revin în fața comisiei pentru a prezenta conversația.

 

            PROBA SCRISĂ – timp de lucru – 1 ORĂ

 Proba scrisă presupune redactarea unui text de 50–75 cuvinte pe o temă dată și care să demonstreze capacitatea de exprimare în scris și însușirea principalelor funcții/acte de limbaj, conform nivelului A1 prevăzut de programele școlare pentru clasele a III-a și a IV-a.

 

 

 

Comentarii

Lasă un răspuns

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.