ERASMUS +

          erasmus_bg

 

PROIECT FINANŢAT DE CĂTRE UNIUNEA EUROPEANĂ PRIN PROGRAMUL ERASMUS + ACŢIUNEA KA2 – DOMENIUL EDUCAŢIE ŞCOLARĂ, PROIECTE DE SCHIMB INTERŞCOLAR NUMĂR DE REFERINŢĂ: 2018-1-RO01-KA229-049131 Cuprinsul prezentului material reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorilor, iar Agenţia Naţională şi Comisia Europeană nu sunt responsabile pentru modul în care vor fi folosite informaţiile conţinute.