Cine suntem?

Şcoala Gimnazialǎ “Lucian Grigorescu” este o instituţie de învăţământ public de stat, pentru nivelurile primar şi gimnazial. De mai bine de cinci decenii, este ca piatra de temelie care rămâne pentru a sta mărturie trecerii dascălilor renumiţi şi a generaţiilor de elevi merituoşi. O clădire anexă ce datează din 1906, amintește că aici a funcţionat prima Școală de fete din localitate.

Din 1927 s-a construit clădirea din partea estică a curţii, care a suferit numeroase transformări de-a lungul anilor. La început a purtat numele lui Gheorghe Duca, apoi a devenit Liceul “Traian”, a fost cazarmă, gimnaziu şi a funcționat în intervalul 1975- 2009 ca secție a Muzeului de Artă Constanța, purtând numele pictorului ”Lucian Grigorescu”.

Şcoala Gimnazială ,,Lucian Grigorescu” Medgidia

Amplasare geografică

Situată în centrul municipiului Medgidia, judeţul Constanţa,  este o instituţie de stat, destinată educaţiei copiilor de vârstă primară şi gimnazială.

Fapte Cheie

Istorie

 • Înființare 1962
 • Slogan Construim împreună un viitor mai bun pentru copiii noștri!

Amplasare

 • Locaţie Medgidia, CT Romania
 • Mărime 6.800+ m2
 • Sală de Sport 1
 • Locuri de joacă Teren, Grădină
 • Grădini + spații verzi 4.500+ m2
 • Clase 12+

Performanțe școlare 2019-2020

 • Media Generala 10 27 Elevi
 • Promovabilitatea 99,38% (2016-2020)

Premii

 • Eco-Școală din 2000
 • Olimpiade Naționale 14
 • Steagul Verde Timp de 7 ani
a
b

a. ,,Prima şcoală de fete” din Medgidia, datează încă din 1906.

b. În şedinţa Consiliului pedagogic al Şcolii medii mixte se hotărăşte, pe 8 octombrie 1957,ca aceasta să poarte numele de “Nicolae Bălcescu”, nume pe care l-a păstrat şi cea a cărei construcţie a început în 1960 şi şi-a deschis porţile în 1962, având un efectiv de 1.031 elevi. Liceul ” Nicolae Bălcescu” avea clase primare, gimnaziale şi liceale. În 1981, liceul s-a separat de Şcoala generală şi s-a mutat într-o altă clădire. Din acel moment a devenit Şcoala cu clasele I-VIII nr. 6 Medgidia.

Comunitate (20/02/2021)

 • Personal 67
 • Personal Didactic 56
 • Didactic Auxiliar 5
 • Nedidactic 6
 • Cadre Didactice 56
 • Gradul Did. I 34 (79,07%)
 • Gradul Did. II 4 (9,30%)
 • Gradul Did. Definitiv 5 (11,62%)
 • Elevi 786
 • Primar 457 (58,14%)
 • Gimnaziu 329 (30,4%)
peisaj-cu-o-biserica-rosie
Viziunea

Construim împreună un viitor
mai bun pentru copiii noștri!

Continuând tradiția performanței, ne propunem să dezvoltăm, în colaborare cu părinții și comunitatea locală, o școală mai bună, mai prietenoasă, mai incluzivă, centrată pe elevi și pe nevoile diverse ale acestora, sprijinindu-i în atingerea potențialului lor maxim.
Într-un mediu armonios, dinamic și creativ, cu profesionalism, dăruire și pasiune, profesorii pregătesc copiii de azi pentru oamenii de mâine.

MISIUNEA

Scopul învățării unui copil este ca acesta să meargă mai departe fără profesorul său. (Elbert Hubbard)

Răspunzând cerințelor educaționale aflate în continuă schimbare ale societății, Școala Gimnazială ”Lucian Grigorescu” asigură pregătirea elevilor pentru un start bun în viață prin servicii educaționale de calitate, bazate pe abordări moderne ale predării și învățării.

Avem în vedere educarea/ instruirea copiilor în funcție de potențialul și interesele proprii, astfel încât la absolvirea ciclului gimnazial să dețină competențele necesare alegerii celui mai potrivit traseu educațional și adaptării la noi contexte, fiind capabili de învățare pe tot parcursul vieții.

Prin experiențele de învățare oferite elevilor, urmărim consolidarea și dezvoltarea trăsăturilor pozitive de caracter bazate pe generozitate, corectitudine, toleranță, conștienți fiind că ”Un copil educat este o reușită pentru societate!”.

Misiunea școlii nu poate fi îndeplinită fără sprijinul comunității. Încurajăm implicarea părinților și a reprezentanților comunității în pregătirea și evoluția elevilor, prin furnizarea de programe educaționale moderne, dezvoltarea interacțiunii cu mediul social, cultural și economic.

PRINCIPII ȘI VALORI

G  ARANȚIA CALITĂȚII
R  ESPONSABILITATE
 I  NCLUZIUNE
G  ÂNDIRE CRITICĂ
O NESTITATE
R  ESPECT
E  CHITATE/ EGALITATE
S  ENSIBILIZARE
C OLABORARE
U NITATE

42
27
turnul-eiffel
12
7
a5
CULTURA ORGANIZATIONALA

Cultura organizaţionalã în unitatea noastrã are valenţe multiple. Posibilităţile de dezvoltare a creativităţii individuale prin acceptarea unor noi concepte, roluri sau modele exemplare, au o largă paletă de manifestare, atât în cadrul colectivului de cadre didactice, cât şi în rândul elevilor.

În prezent, în unitatea noastră, încercăm să facem cunoscute şi acceptate noi norme, valori, reprezentări şi înţelesuri care, în speranţa că vor fi împărtăşite de către toţi membrii organizaţiei, să formeze structura de bază a culturii care apoi să poată fi implementată în mediul social.

Pornind de la ideea că şcoala este ca un ansamblu viu, în permanentă mişcare şi transformare, ne străduim să înţelegem cu toţii şi să acceptăm tendinţele actuale ale educaţiei. Ca şi în cazul personalităţii umane, organizaţia noastră este unică şi se diferenţiază de alte unităţi şcolare. În acest sens, subliniem interesul permanent al cadrelor didactice pentru performanţele elevilor, interesul părinţilor manifestat printr-o colaborare benefică tuturor şi prestigiul şcolii în comunitate.

1

2

Sigla, Drapelul şi Site-ul Școlii

3

Imnul şcolii şi revista “Labirintul copilăriei”,

Lansată pe 1 februarie 2008, înregistrată cu ISSN 2068 – 8180 şi premiată la numeroase concursuri de publicaţie şcolară

4

ECO-ŞCOALA

Derularea Programului mondial “ECO-ŞCOALA” din anul 2000 și deţinerea statutului/ certificatului de ”Eco-Școală” și a STEAGULUI VERDE (2005, 2008, 2010, 2012, 2014, 2016, 2018)

5

Festivităţile

Festivităţile ocazionate de deschiderea şi încheierea anului şcolar derulate întotdeauna în prezenţa tuturor profesorilor, a reprezentanţilor comunităţii locale, ai bisericii şi Poliţiei, părinţilor şi elevilor, înregistrate de posturile locale de televiune şi promovate în comunitate;

Conducerea şcolii de-a lungul timpului
AN ȘCOLAR DIRECTOR DIRECTOR ADJUNCT
1981-1982 MOCANU MARIA CIUTACU STELUȚA
1982-1983 MOCANU MARIA CIUTACU STELUȚA
1983-1984 MOCANU MARIA CIUTACU STELUȚA
1984-1985 MOCANU MARIA AMĂRĂSCU SILVIA ADELINA
1985-1986 MOCANU MARIA AMĂRĂSCU SILVIA ADELINA
1986-1987 MOCANU MARIA AMĂRĂSCU SILVIA ADELINA
1987-1988 MOCANU MARIA AMĂRĂSCU SILVIA ADELINA
1988-1989 MOCANU MARIA AMĂRĂSCU SILVIA ADELINA
1989-1990 STĂNCULETE MARILENA ROTARU AURELIA
1990-1991 STĂNCULETE MARILENA OPREA MIOARA
1991-1992 STĂNCULETE MARILENA OPREA MIOARA
1992-1993 STĂNCULETE MARILENA OPREA MIOARA
1993-1994 STĂNCULETE MARILENA OPREA MIOARA
1994-1995 STĂNCULETE MARILENA OPREA MIOARA
1995-1996 STĂNCULETE MARILENA OPREA MIOARA
1996-1997 STĂNCULETE MARILENA OPREA MIOARA
1997-1998 STĂNCULETE MARILENA OPREA MIOARA
1998-1999 SPIRIDON AURICA OJOG VALERIA (Sept.-Oct.1998) POPESCU-DĂNILĂ SIMONA (Nov. 1998)
1999-2000 SPIRIDON AURICA POPESCU-DĂNILĂ SIMONA
2000-2001 SPIRIDON AURICA POPESCU-DĂNILĂ SIMONA
2001-2002 SPIRIDON AURICA DĂNILĂ SIMONA
2002-2003 SPIRIDON AURICA (sept 2002 - martie 2003) POPA MARIA (april.2003) DĂNILĂ SIMONA
2003-2004 POPA MARIA CIOCAN EMILIA
2004-2005 POPA MARIA -
2005-2006 POPA MARIA -
2006-2007 POPA MARIA -
2007-2008 CIOCAN EMILIA -
2008-2009 CIOCAN EMILIA -
2009-2010 CIOCAN EMILIA -
2010-2011 CIOCAN EMILIA -
2011-2012 CIOCAN EMILIA -
2012-2013 CIOCAN EMILIA EFTIMI SORINA
2013-2014 EFTIMI SORINA MUNTEANU LAURA VIORELA
2014-2015 EFTIMI SORINA MUNTEANU LAURA VIORELA
2015-2016 EFTIMI SORINA DĂNILĂ SIMONA
2016-2017 EFTIMI SORINA (Sept. 2016-8 ian.2017) DĂNILĂ SIMONA (ian.2017) DĂNILĂ SIMONA (Sept. 2016 - 8 ian.2017) CIOCAN EMILIA ( ian.2017)
2017-2018 DĂNILĂ SIMONA CIOCAN EMILIA
2018-2019 DĂNILĂ SIMONA CIOCAN EMILIA
2019-2020 DĂNILĂ SIMONA CIOCAN EMILIA
2020-2021 DĂNILĂ SIMONA CIOCAN EMILIA
2021-2022 DĂNILĂ SIMONA DELI-IORGA FLORENTINA MIHAELA

Pictorul Lucian Grigorescu

Lucian Grigorescu a fost înainte de toate un pictor al naturii, dar aici trebuie adăugată și natura umană. Cele mai multe portrete aparțin perioadei târzii a artistului dar și în tinerețe a realizat unele portrete semnificative. Printre acestea este de menționat „Arlechinul”, aflat în muzeul Zambaccian. Din tablou se degajează o tristețe care nu este atenuată de îmbrăcămintea colorată a personajului, o lumină de pastel acoperă întreaga imagine, a cărei valoare cromatică este depășită de semnificația umană vibrantă.