Cine suntem?

Şcoala Gimnazialǎ “Lucian Grigorescu” este o instituţie de învăţământ public de stat, pentru nivelurile primar şi gimnazial. De mai bine de cinci decenii, este ca piatra de temelie care rămâne pentru a sta mărturie trecerii dascălilor renumiţi şi a generaţiilor de elevi merituoşi. O clădire anexă ce datează din 1906, amintește că aici a funcţionat prima Școală de fete din localitate.

Din 1927 s-a construit clădirea din partea estică a curţii, care a suferit numeroase transformări de-a lungul anilor. La început a purtat numele lui Gheorghe Duca, apoi a devenit Liceul “Traian”, a fost cazarmă, gimnaziu şi a funcționat în intervalul 1975- 2009 ca secție a Muzeului de Artă Constanța, purtând numele pictorului ”Lucian Grigorescu”.

Şcoala Gimnazială ,,Lucian Grigorescu” Medgidia

Amplasare geografică

Situată în centrul municipiului Medgidia, judeţul Constanţa,  este o instituţie de stat, destinată educaţiei copiilor de vârstă primară şi gimnazială.

Fapte Cheie

Istorie

 • Înființare 1962
 • Slogan Școală pentru toți, educație pentru fiecare!

Amplasare

 • Locaţie Medgidia, CT Romania
 • Mărime 6.800+ m2
 • Sală de Sport 1
 • Locuri de joacă Teren, Grădină
 • Grădini + spații verzi 4.500+ m2
 • Clase 12+

Performanțe școlare 2019-2020

 • Media Generala 10 27 Elevi
 • Promovabilitatea 99,38% (2016-2020)

Premii

 • Eco-Școală din 2000
 • Olimpiade Naționale 14
 • Steagul Verde Timp de 7 ani
a
b

a. ,,Prima şcoală de fete” din Medgidia, datează încă din 1906.

b. În şedinţa Consiliului pedagogic al Şcolii medii mixte se hotărăşte, pe 8 octombrie 1957,ca aceasta să poarte numele de “Nicolae Bălcescu”, nume pe care l-a păstrat şi cea a cărei construcţie a început în 1960 şi şi-a deschis porţile în 1962, având un efectiv de 1.031 elevi. Liceul ” Nicolae Bălcescu” avea clase primare, gimnaziale şi liceale. În 1981, liceul s-a separat de Şcoala generală şi s-a mutat într-o altă clădire. Din acel moment a devenit Şcoala cu clasele I-VIII nr. 6 Medgidia.

Comunitate (20/02/2021)

 • Personal 67
 • Personal Didactic 56
 • Didactic Auxiliar 5
 • Nedidactic 6
 • Cadre Didactice 56
 • Gradul Did. I 34 (79,07%)
 • Gradul Did. II 4 (9,30%)
 • Gradul Did. Definitiv 5 (11,62%)
 • Elevi 786
 • Primar 457 (58,14%)
 • Gimnaziu 329 (30,4%)
Viziunea si misiunea

Viziune

Ne dorim să dezvoltăm un învăţământ modern şi de calitate, prin acordarea de şanse egale tuturor copiilor, indiferent de posibilităţile şi de particularităţile fiecăruia, apreciat de către elevi, părinţi şi de comunitatea locală.

Misiune

Prin îmbinarea armonioasǎ a sistemului tradiţional cu alternativa educaţionalǎ „Step by Step”, dorim sǎ construim o şcoalǎ a viitorului, centratǎ pe trebuinţele şi aspiraţiile elevilor, mereu aproape de pǎrinţi şi de partenerii educaţionali.

CULTURA ORGANIZATIONALA

Cultura organizaţionalã în unitatea noastrã are valenţe multiple. Posibilităţile de dezvoltare a creativităţii individuale prin acceptarea unor noi concepte, roluri sau modele exemplare, au o largă paletă de manifestare, atât în cadrul colectivului de cadre didactice, cât şi în rândul elevilor.

În prezent, în unitatea noastră, încercăm să facem cunoscute şi acceptate noi norme, valori, reprezentări şi înţelesuri care, în speranţa că vor fi împărtăşite de către toţi membrii organizaţiei, să formeze structura de bază a culturii care apoi să poată fi implementată în mediul social.

Pornind de la ideea că şcoala este ca un ansamblu viu, în permanentă mişcare şi transformare, ne străduim să înţelegem cu toţii şi să acceptăm tendinţele actuale ale educaţiei. Ca şi în cazul personalităţii umane, organizaţia noastră este unică şi se diferenţiază de alte unităţi şcolare. În acest sens, subliniem interesul permanent al cadrelor didactice pentru performanţele elevilor, interesul părinţilor manifestat printr-o colaborare benefică tuturor şi prestigiul şcolii în comunitate.

1

2

Sigla, Drapelul şi Site-ul Școlii

3

Imnul şcolii şi revista “Labirintul copilăriei”,

Lansată pe 1 februarie 2008, înregistrată cu ISSN 2068 – 8180 şi premiată la numeroase concursuri de publicaţie şcolară

4

ECO-ŞCOALA

Derularea Programului mondial “ECO-ŞCOALA” din anul 2000 și deţinerea statutului/ certificatului de ”Eco-Școală” și a STEAGULUI VERDE (2005, 2008, 2010, 2012, 2014, 2016, 2018)

5

Festivităţile

Festivităţile ocazionate de deschiderea şi încheierea anului şcolar derulate întotdeauna în prezenţa tuturor profesorilor, a reprezentanţilor comunităţii locale, ai bisericii şi Poliţiei, părinţilor şi elevilor, înregistrate de posturile locale de televiune şi promovate în comunitate;

Conducerea scolii de-a lungul timpului
AN ȘCOLARDIRECTORDIRECTOR ADJUNCT
1981-1982MOCANU MARIACIUTACU STELUȚA
1982-1983MOCANU MARIACIUTACU STELUȚA
1983-1984MOCANU MARIACIUTACU STELUȚA
1984-1985MOCANU MARIAAMĂRĂSCU SILVIA ADELINA
1985-1986MOCANU MARIAAMĂRĂSCU SILVIA ADELINA
1986-1987MOCANU MARIAAMĂRĂSCU SILVIA ADELINA
1987-1988MOCANU MARIAAMĂRĂSCU SILVIA ADELINA
1988-1989MOCANU MARIAAMĂRĂSCU SILVIA ADELINA
1989-1990STĂNCULETE MARILENAROTARU AURELIA
1990-1991STĂNCULETE MARILENAOPREA MIOARA
1991-1992STĂNCULETE MARILENAOPREA MIOARA
1992-1993STĂNCULETE MARILENAOPREA MIOARA
1993-1994STĂNCULETE MARILENAOPREA MIOARA
1994-1995STĂNCULETE MARILENAOPREA MIOARA
1995-1996STĂNCULETE MARILENAOPREA MIOARA
1996-1997STĂNCULETE MARILENAOPREA MIOARA
1997-1998STĂNCULETE MARILENAOPREA MIOARA
1998-1999SPIRIDON AURICAOJOG VALERIA (Sept.-Oct.1998) POPESCU-DĂNILĂ SIMONA (Nov. 1998)
1999-2000SPIRIDON AURICAPOPESCU-DĂNILĂ SIMONA
2000-2001SPIRIDON AURICAPOPESCU-DĂNILĂ SIMONA
2001-2002SPIRIDON AURICADĂNILĂ SIMONA
2002-2003SPIRIDON AURICA (sept 2002 - martie 2003) POPA MARIA (april.2003)DĂNILĂ SIMONA
2003-2004POPA MARIACIOCAN EMILIA
2004-2005POPA MARIA-
2005-2006POPA MARIA-
2006-2007POPA MARIA-
2007-2008CIOCAN EMILIA-
2008-2009CIOCAN EMILIA-
2009-2010CIOCAN EMILIA-
2010-2011CIOCAN EMILIA-
2011-2012CIOCAN EMILIA-
2012-2013CIOCAN EMILIAEFTIMI SORINA
2013-2014EFTIMI SORINAMUNTEANU LAURA VIORELA
2014-2015EFTIMI SORINAMUNTEANU LAURA VIORELA
2015-2016EFTIMI SORINADĂNILĂ SIMONA
2016-2017EFTIMI SORINA (Sept. 2016-8 ian.2017) DĂNILĂ SIMONA (ian.2017)DĂNILĂ SIMONA (Sept. 2016 - 8 ian.2017) CIOCAN EMILIA ( ian.2017)
2017-2018DĂNILĂ SIMONACIOCAN EMILIA
2018-2019DĂNILĂ SIMONACIOCAN EMILIA
2019-2020DĂNILĂ SIMONACIOCAN EMILIA
2020-2021DĂNILĂ SIMONACIOCAN EMILIA
2021-2022DĂNILĂ SIMONADELI-IORGA FLORENTINA MIHAELA

Pictorul Lucian Grigorescu

Lucian Grigorescu a fost înainte de toate un pictor al naturii, dar aici trebuie adăugată și natura umană. Cele mai multe portrete aparțin perioadei târzii a artistului dar și în tinerețe a realizat unele portrete semnificative. Printre acestea este de menționat „Arlechinul”, aflat în muzeul Zambaccian. Din tablou se degajează o tristețe care nu este atenuată de îmbrăcămintea colorată a personajului, o lumină de pastel acoperă întreaga imagine, a cărei valoare cromatică este depășită de semnificația umană vibrantă.