ANUNȚ – Închiriere spațiu cu destinația ”chioșc alimentar”, în incinta școlii

 

ANUNȚ

pentru închirierea unui spațiu de 12 mp,

situat în incinta Școlii Gimnaziale ”Lucian Grigorescu”

 

 

Școala Gimnazială ”Lucian Grigorescu”, cu sediul în Aleea Trandafirilor nr. 2A Medgidia, oferă spre închiriere un spațiu în suprafață de 12 mp situat la parterul clădirii, pentru comercializarea produselor alimentare.

Perioada de închiriere este de 1an, cu posibilitate de prelungire de maximum 1 an.

Pot participa toți agenții economici autorizați care îndeplinesc condițiile caietului de sarcini.

Oferta de participare la închiriere se depune în plic închis  împreună cu documentele menționate în caietul de sarcini, în intervalul 2331.05.2019, orele 11:00-13:00, la secretariatul şcolii.

Procurarea caietului de sarcini se va face în perioada 23.05.2019 – 29.05.2019.

Analiza ofertelor se face de către comisia de evaluare în perioada 03-10.06.2019.

Rezultatul final se va afișa în 10.06.2019

Informații suplimentare – la secretariatul școlii.

 

Incintă unităţi de învăţământ preuniversitar de stat
–          Locaţie Chioşc de incintă – agenţi economici
–       amplasament – Incintă unitate de învăţământ preuniversitar de stat – Şcoala Gimnaziale Lucian Grigorescu

–       suprafaţa utilă  – 12 mp

–       Utilităţi – energie electrică / termică, apă , canal

–       preţ de pornire pentru 12 mp/lună = 600 lei

 

–       Chiria va fi percepută pe perioada anului calendaristic
–       chiriaşul va dota locaţia cu necesarul de mobilier adecvat desfăşurării de activităţi comerciale alimentare specifice
–       chiriaşul va obţine pe cheltuiala proprie toate avizele necesare funcţionării în locaţia închiriată;
–       în preţul stabilit pentru închirierea unui mp/lună, nu se vor regăsi şi cheltuielile reprezentând c/valoarea energiei electrice consumate și a accesoriilor acestora (penalități, majorări de întârziere). La calcularea chiriei se vor include cheltuielile cu energia termică, apă, canal.
–       chiriaşul nu are dreptul de a subînchiria locaţia închiriată, către terţi.
–       chiriaşul nu va schimba destinaţia locaţiei închiriate pe toată perioada derulării contractului de închiriere fara acordul administratorului de drept;
–       Chiriaşul este obligat să respecte legislaţia în domeniu privind comercializarea produselor în incinta unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat (ex. Ordinului Ministerului Sanatatii nr.1563/2008)

–       în incinta chioşcurilor este interzisă :

–       comercializarea bauturi alcoolice

–       efectuarea activităţilor de producţie tip barbeque şi fast food

–       contractul de închiriere va fi încheiat  cu ofertantul declarat câştigător pe o perioadă de 1 (un) an.

 

 

 

 

La închiriere pot participa, în număr nelimitat, organizații non-guvernamentale, persoane fizice autorizate sau juridice care au fost declarate admise de Comisia de evaluare, după analizarea documentelor din dosarul de participare la închiriere.

Pentru a participa la închiriere, ofertanții vor depune în mod obligatoriu la sediul organizatorului mai sus menționat documentele de participare.

Doumente de eligibilitate:

a) certificat constatator privind starea firmei emis de Oficiul Registrului Comerțului, valabil la data licitației /copie xerox certificată ”conform cu originalul”;

  1. b) declarație pe propria răspundere că nu s-a aflat sau nu se află în litigii rezultate din derularea unor contracte, cu unitatea de învățământ Școala Gimnazială Lucian Grigorescu sau cu Municipiul Medgidia.
  2. c) actul constitutiv și statutul societății, certificat de înmatriculare, autorizație de funcționare (unde este cazul) în original și copie;
  3. d) extras de cont bancar;
  4. e) cererea de închiriere (formular tip – anexa 1);
  5. f) declarație pe propria răspundere privind respectarea legislației în cazul comercializării produselor alimentare – Ordinului Ministerului Sanatatii nr.1563/2008 (anexa 2)
  6. g) oferta financiară (cv chiriei) și oferta de produse

Criterii de selecție /evaluare:

prețul cel mai mare ofertat, calitatea produselor, raportul calitate-preț;

Nu sunt admiși la închiriere ofertanții care:

  1. a) se află în procedura reorganizării judiciare sau a falimentului;
  2. b) nu și-au achitat integral obligațiile rezultate din contracte similare față de unitatea de învățământ până la data depunerii ofertei;
  3. d) prezintă documente/certificate expirate;
  4. e) societățile care nu și-au îndeplinit obligațiile asumate la adjudecarea închirierilor anterioare, cum ar fi nesemnarea contractelor de închiriere;

 

 

Comentarii

Lasă un răspuns

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.