Programul ECO-ŞCOALA, coordonat la nivel internaţional de Fundaţia Mondială pentru Mediul Înconjurător (FEE), iar la nivel naţional de Centrul Carpato- Danubian de Geoecologie, se derulează în şcoala noastră din anul şcolar 2000-2001. Şcoala “Lucian Grigorescu” a fost premiată cu Steagul Verde în 2005, 2008, 2010, 2012, 2014, 2016, 2018, 2020.

TEMELE ECO TITLURILE PROPUSE
Managementul deşeurilor “Deşeuri colectăm, mediul curat îl păstrăm!”
Alimentaṭia sãnãtoasã Moctezuma “Mâncãm sãnãtos, trãim sãnãtos!”
Curtea şcolii “O şcoală curată şi frumoasă pentru o viaţă sănătoasă!”
Biodiversitatea “S.O.S. Natura în pericol!”

Obiective generale: