etwinning

Şcoala Gimnazială “Lucian Grigorescu” a derulat două proiecte eTwinning în anul şcolar 2020-2021, coordonate de doamnele profesoare Deli-Iorga Mihaela şi Marcov Raluca, care au obținut Certificatul European de Calitate!

Proiecte

Consuming Overconsumption la Final

Proiectul ”Consuming Overconsumption”, la final

În intervalul ianuarie-mai 2022, un grup de elevi ai clasei a VI-a, A-Școala Gimnazială ”Lucian Grigorescu” – Medgidia, coordonați de către prof. Dănilă Simona, împreună cu 11 parteneri (1 România, 1 Franța, 1 Bulgaria și 8 Turcia), au derulat proiectul eTtwinning ”Consuming overconsumption”.
Scopul principal al proiectului a fost atragerea atenției asupra conceptului de consum ecologic, care se bazează pe utilizarea durabilă a resurselor naturale. În această direcție, elevii s-au implicat în activități care au vizat reciclarea materialelor, reducerea consumului de apă și energie electrică, conștientizarea cauzelor și efectelor încălzirii globale. În realizarea acestor acțiuni, participanții au utilizat diferite instrumente Web2.0, au comunicat și au socializat, îmbunătățindu-și competențele digitale și pe cele de comunicare în limba engleză.
Toate detaliile privind proiectul ”Consuming overconsumption”, pot fi consultate accesând link-ul de mai jos:

https://twinspace.etwinning.net/221598/home

Profesor coordonator,
Simona Dănilă

Album

GREEN EDUCATION FOR GREEN GENERATION

Proiectul „GREEN EDUCATION FOR GREEN GENERATION”, derulat în anul școlar 2021-2022, se înscrie în tema eTwinning a anului 2022: Viitorul nostru frumos, durabil, pentru toți. Acest viitor se construiește în școli funcționale, accesibile, care încorporează practici ecologice și creează condiții pentru a forma cetățeni sensibili la problematica de mediu.
Obiectivul principal al proiectului a fost cunoaşterea şi ȋnţelegerea schimbarilor
climatice, a factorilor de poluare a naturii, identificarea cauzelor şi găsirea de soluţii
pentru reducerea acestui fenomen.
Cele 12 cadre didactice din România, Italia, Turcia, Grecia au coordonat activitatea elevilor, care au interacționat, prin intermediul Twinspace-ul proiectului, întâlnirilor Meet, conform activităților cuprinse în planul de implementare al proiectului (Project Plan- Timeline).
Menționăm că proiectul a fost o cale de realizare a unui schimb de bune practici privind metodele de studiu prin care elevii să fie ajutați să dobândească deprinderi de colectare selectivă a deşeurilor şi de practicare a unui stil de viaţă sănătos, cu respectarea naturii, abilități lingvistice și abilități digitale.
Toate materialele rezultate din proiect se regăsesc în mediul virtual și pot fi vizualizate nelimitat și gratuit accesând link-ul de mai jos:
https://twinspace.etwinning.net/221528/home

Coordonator,
prof. Marcov Gabriela Raluca

Album

The Stolen Necklace

Proiectul „The Stolen Necklace” derulat în anul școlar 2021-2022 este un proiect eTwinning care are la bază o poveste de colaborare între elevi din România, Croația, Grecia, Italia, Spania, Turcia și Ucraina.
În căutarea colierului furat de la Muzeul eTwinning, elevii clasei a VII-a A au călătorit în jurul lumii cu ajutorul celor două personaje: Detectivul Mr. Smart și Maimuțica Afnan.
Aceștia au descoperit lucruri noi prin prezentarea simbolurilor naționale, atracțiilor turistice, rețetelor culinare, costumelor și dansurilor tradiționale, și-au dezvoltat spiritul european prin sărbătorirea Europe Code Week, creativitatea și imaginația prin confecționarea logo-ului proiectului, personajelor principale, precum și competențele digitale și lingvistice prin realizarea activităților proiectului.
Toate materialele rezultate din proiect se regăsesc în mediul virtual și pot fi vizualizate nelimitat și gratuit accesând link-ul de mai jos:
https://twinspace.etwinning.net/188406/home

Coordonator,
Profesor Marcov Gabriela Raluca

 

 

Album

Around town with English

În cadrul proiectului eTwinning “AROUND TOWN WITH ENGLISH”, elevi din Polonia, Portugalia, Turcia, România, Cehia și Italia, au lucrat în grupuri internaționale pentru a-și îmbogăți și consolida vocabularul în limba engleză specific temei orașului. Printre activitățile derulate s-au numărat: dicționarul internațional de imagini pe tema orașului, locuri din oraș, facilități culturale și publice, transport, o carte electronică constând în prezentări ale unor orașe antice pregătite de echipe internaționale utilizând trecutul simplu în descrierea acestora și colecții Wakelet intitulate “My dream town”.
Pe lângă aceste activități principale, elevii clasei a VI-a A, îndrumați de Prof. Deli-Iorga Mihaela, au creat logo-URI și postere pentru proiect, au marcat Ziua Siguranței pe internet (Safer Internet Day) și au avut întâlniri online cu elevii celorlalte țări participante.
Totodată s-a urmărit familiarizarea cu noi instrumente web. 2 ca Jamboard, Wakelet, gather.town, Renderforest, Canva, Flippity, Flipsnack, Kahoot, Jigsaw Planet, Framapad, Mentimeter, StoryJumper, Flipgrid, Chatterpix, Wheel decide, astfel dezvoltându-și competențele digitale. Îmbogățirea cunoștințelor despre cultura și obiceiurile țărilor partenere și a orașelor antice despre care au scris și dezvoltarea competențelor lingvistice au fost alte obiective atinse de elevii școlii noastre.
Detalii privind materialele rezultate și implicarea elevilor noștri în acest proiect puteți afla accesând link-ul:
https://twinspace.etwinning.net/221586/home

Coordonator,
Prof. Deli-Iorga Mihaela

Album

Green Education for Green Generation

În cadrul proiectului eTwinning “Green Education for Green Generation”, elevi ai claselor a VII-a A și B, coordonați de Prof. Deli-Iorga Mihaela, în parteneriat cu elevi din Turcia, Italia, Grecia și Lituania, s-au implicat în activități de protejare a mediului înconjurător, având ca obiectiv principal cunoaşterea şi ȋnţelegerea schimbărilor climatice, a factorilor de poluare a naturii, identificarea cauzelor şi găsirea de soluţii pentru reducerea acestui fenomen, implementând acțiuni pe care noi toți le putem întreprinde în vederea unei lumi mai curate și mai bune, în care natura și omul pot trăi în armonie.
Printre activitățile efectuate din ianuarie până în mai 2022, enumerăm:
⦁ Let’s get to know each other!
⦁ What do you mean by sustainable development?
⦁ Natural beauties (collaborative work)
⦁ Looking for a logo…
⦁ Eco carnival, the environment in my community 
⦁ Water – the essence of life
⦁ Endangered plant and animal species
⦁ Blue and green
⦁ Protect our planet!
⦁ The garden in the schoolyard
⦁ Nature is my friend (literary creations) – https://www.storyjumper.com/book/read/133753442/62791529a60d4
⦁ Decorative objects, using natural or recycling materials
⦁ Environmental health is our health – Green tips for a responsible ecological behaviour
⦁ eTwinning day 2022 – drawings.

Scopul principal a fost acela de a le oferi elevilor o motivație eficientă în învățarea limbii engleze, de a-și îmbunătăți cunoștințele de vocabular și abilitățile de limba engleză în general, prin utilizarea TIC și a unui mod inovator de învățare.

Calendarul activităților și alte detalii privind proiectul pot fi consultate accesând link-ul de mai jos:
https://twinspace.etwinning.net/221528/home

Profesor coordonator,
Deli-Iorga Mihaela

HAVE FUN WITH WORDS

În cadrul proiectului eTwinning HAVE FUN WITH WORDS elevii clasei a V-a B, împreună cu elevi din Turcia, Italia și Cehia, au fost implicați în activități ce au avut ca scop introducerea vocabularului, structurilor și funcțiilor limbii engleze într-un mod mai motivant și distractiv decât lecțiile normale.

Aceștia au folosit diferite instrumente web 2.0 ca Padlet, Genially, Emaze, Wordwall, Arloopa, Mentimeter, ZeeMaps, Blogger, Snapchat, ChatterPix, Learningapps.org, Scrapbook, Vivavideo, pentru a realiza produse creative prin materiale reale, realizate online. Elevii au exersat limba engleză partajând toate produsele pe TwinSpace, utilizând forumul și chat-ul, atât de la școală, cât și de acasă. În urma implicării elevilor și profesorilor au rezultat produse finale ca postere, desene, portrete chinezești, scurte videoclipuri, cântece, hărți interactive, etc.
Printre activitățile efectuate din ianuarie până în mai 2022, enumerăm: Safer Internet Day, Logos, Students’ presentations, Mood meter, Chinese portraits, Collaborative Feeling song, Miniguide of our cities, Weather forecasts, Augmented reality – Animals, etc.

Scopul principal a fost acela de a le oferi elevilor o motivație eficientă în învățarea limbii engleze, de a-și îmbunătăți cunoștințele de vocabular și abilitățile de limba engleză în general, prin utilizarea TIC și a unui mod inovator de învățare. În același timp, ne-am dorit să dezvoltăm abilitățile neobișnuite ale elevilor, cum ar fi învățarea de a învăța, comunicarea într-o limbă străină, responsabilitatea socială și cetățenia digitală, munca în echipă și cooperarea cu colegii de clasă și colegii străini, pentru a-și construi încrederea în sine și gândirea critică , încurajându-le creativitatea, inițiativa și expresia artistică.
Calendarul activităților și alte detalii privind proiectul pot fi consultate accesând link-ul de mai jos: 

https://twinspace.etwinning.net/221987/home

Coordonator,
Prof. Deli-Iorga Mihaela

Album

SmArt Animals

Proiectul “SmArt Animals” reprezintă un proiect de scriere bazat pe o fabulă colaborativă. Elevii, îndrumaţi de cadre didactice au creat propriile personaje, diverse animale, şi le-au adus împreună într-o poveste. Aceştia au scris aventuri cu animalele create și au învățat să respecte biodiversitatea mediului natural, în special în ceea ce privește îngrijirea animalelor și protejarea planetei noastre. De asemenea, au participat la activități creative legate de ARTĂ. Principalul scop al acestui proiect a fost folosirea creativităţii și imaginației, creșterea motivației, dezvoltarea abilităților artistice, lingvistice si digitale prin utilizarea instrumentelor web 2.0, şi a facilităţilor oferite de platforma eTwinning. Totodată s-a urmărit dezvoltarea spiritului de cetățenie europeană, experimentarea și familiarizarea cu tradițiile şi cultura ţărilor de provenienţă a şcolilor partenere din Turcia, România, Italia şi Ucraina.

Detalii privind materialele rezultate şi implicarea elevilor noştri în acest proiect puteţi afla accesând link-ul: https://twinspace.etwinning.net/129972/home

Album

All about digital

Proiectul „All about digital” se înscrie în tema eTwinning a anului 2021: Educația media și dezinformarea. Obiectivul principal al proiectului a fost crearea de contexte de învățare care să le permită elevilor, pe de o parte  explorarea, dezbaterea și deprinderea principiilor de folosire sigură, responsabilă, utilă și creativă a Internetului, iar pe de altă parte dezvoltarea gândirii critice pentru a descoperi și a face față amenințărilor din mediul virtual: cyberbullying, știri, dependență. Cele 15 cadre didactice din Turcia, România și Italia au coordonat activitatea elevilor, care au interacționat, prin intermediul Twinspace-ul proiectului, întâlnirilor Zoom, blog-ului, grupului de Whatsapp, conform activităților cuprinse în planul de implementare al proiectului (Project Plan-Timeline). Menționăm că proiectul a fost o cale de realizare a unui schimb de bune practici privind metodele de studiu prin care elevii să fie ajutați să dobândească cunoștințe și abilități digitale.
Toate materialele rezultate din proiect se regăsesc în mediul virtual și pot fi vizualizate  nelimitat și gratuit accesând link-ul: https://twinspace.etwinning.net/152784/home

Album

Cards for the European day of languages (26th September)

Proiectul “Cards for the European day of languages (26th September)” s-a derulat în anul şcolar 2021-2022, în luna septembrie, pentru a celebra Ziua Europeană a Limbilor Străine. Un proiect de început de an pentru cei care doresc să le permită elevilor să descopere mai multe despre limbile europene și al cărui scop a fost acela de a crea cărți poștale, de a scrie un scurt mesaj de prezentare în limba maternă și în limba engleză și de a trimite prin poștă tuturor partenerilor (Belgia, Cehia, Croația, Franța, Grecia, Italia, Lituania, Olanda, Polonia, România, Republica Moldova, Slovacia, Slovenia, Spania și Turcia). Totodată s-a urmărit dezvoltarea aptitudinilor elevilor în ceea ce privește scrierea unei cărți poștale și folosirea limbii engleze.
Detalii privind materialele rezultate şi implicarea elevilor noştri în acest proiect puteţi afla accesând link-ul: https://twinspace.etwinning.net/193721/home

Album

Present Your Country

Proiectul eTwinning ,,PRESENT A CITY AROUND THE WORLD” este coordonat de pofesor învățământ  primar Manolachi Liliana, prin care elevii clasei I B de la Școala Gimnazială ,,Lucian Grigorescu” Medgidia au ocazia de a promova orașul în care trăiesc, dar și de a cunoaște orașele altor 13 țări partenere. 

      Folosind cunoștințele proprii sau mijloace de căutare accesibile, elevii s-au organizat în atelierele de creație și au redat, prin desen, pictură sau colaj, diferite obiective ale orașului Medgidia.  

      Obiectivele proiectului sunt dobândirea capacității de a recunoaște și de a promova locul în care trăiesc, dobândirea competenței de a primi alte culturi cu respect, dobândirea abilităților de prezentare și auto-exprimare, utilizarea abilităților secolului 21 folosind instrumente web 2.

Album Proiect: Present Your Country

Green Education for Green Generation

În cadrul proiectului eTwinning „Green Education for Green Generation” la care elevi ai Școlii Gimnaziale ,,Lucian Grigorescu” Medgidia participă alături de elevi din Italia, Grecia, Turcia și Lituania, albinuțele CP A și steluțele I C și-au folosit creativitatea și îndemânarea pentru a confecționa costume din materiale reciclabile pe care le-au prezentat în cadrul unei parade, vineri 18 februarie.

Rezultatele implicării elevilor pot fi vizualizate prin accesarea linkurilor:

https://youtu.be/X1UqaDTJwFo
https://youtu.be/t4qfu2W32MM

Coordonatori,
Prof. Legian Nicoleta
Prof. Constantinescu Adriana

Album Proiect: Green Education for Green Generation

HEROES THAT CHANGED HISTORY

În cadrul proiectului eTwinning ,,Heroes that changed history”, elevii clasei I B de la Școala Gimnazială ,,Lucian Grigorescu” Medgidia, îndrumați de profesor învățământ primar Manolachi Liliana, s-au familiarizat cu personalitățile marcante ale neamului românesc care, prin carisma și activitatea lor au schimbat în bine istoria românilor. S-au vizionat filme istorice și diverse materiale pe această temă.

Precizăm că la acest proiect participă 14 țări partenere-Croația, Georgia, Iordania, Italia , Lituania, Malta, Polonia, Portugalia, Republica Moldova, România, Serbia, Slovacia, Tunisia, Turcia.

Album Proiect: HEROES THAT CHANGED HISTORY

Consuming Overconsumption

14 elevi ai clasei a VI –a A, coordonați de prof. Dănilă Simona, împreună cu partenerii din Turcia, Franța, Bulgaria și România, sunt implicați în proiectul eTwinning Consuming Overconsumption.
După cum știm cu toții, resursele lumii noastre se epuizează din cauza freneziei supraconsumului. În aceste condiții, consumul ecologic, care se bazează pe utilizarea durabilă a surselor naturale, are o importanță tot mai mare. În cadrul proiectului, se desfășoară acțiuni concrete în direcția informării și conștientizării aspectului ecologic privind consumul resurselor naturale, sensibilizării cu privire la reciclare/reutilizare/reducere (3R) și la încălzirea globală și efectele acesteia.
Elevii școlii noastre, alături de partenerii lor au creat logo-uri și postere pentru proiect (Our Logo and Poster), au marcat Ziua Siguranței pe Internet (Safer Internet Day), au derulat acțiuni de conștientizare a consumului ecologic (Green Consumption Awareness Events at Schools) și au experimentat O zi fără electricitate (A Day Without Electricity).
Totodată, elevii învăță să utilizeze noi instrumente web.2, își consolidează abilitățile de a utiliza limba engleză, precum și abilitățile de comunicare și socializare.

Ziua Mondială a Apei

Ziua Mondială a Apei a fost marcată de către elevii clasei a VI- a A. În cadrul proiectului eTwinning ”Consuming overconsumption”, elevii și-au consolidat cunoștințele despre importanța apei și modalitățile de protejare a acestei resurse vitale. Pornind de la vizionarea videoclipului ”Save water to help the Earth!”, au avut loc discuții, apoi elevii au realizat desene prin care doresc să atragă atenția asupra rolului esențial al apei pentru viață.

Încălzirea globală

Seminarul cu tema ”Încălzirea globală”, desfășurat în cadrul proiectului eTwinning ”Consuming overconsumption” în 22 martie 2022, a reunit elevii și profesorii din școlile partenere (Turcia, Bulgaria, Franța, România). După prezentarea problematicii Încălzirii globale, s-au purtat discuții, elevii au rezolvat un test și au scris un acrostih utilizând instrumentul web MeetingWords. Activitățile desfășurate în cadrul întâlnirii, au contribuit la consolidarea cunoștințelor despre cauzele și efectele încălzirii globale, conștientizarea necesității stopării acestui fenomen, precum și la dezvoltarea abilităților de comunicare în limba engleză.

Forest WEEK

Echipa proiectului eTwining ”Consuming overconsumption” a marcat Săptămâna Pădurii prin plantarea unui vișin în grădina școlii. Puietul a fost donat de către un membru al echipei.

Album Proiect: Consumming Overconsumption