BURSELE ELEVILOR DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR

Dosarele pentru bursele de studiu și pentru bursele sociale se depun la secretariatul unității de învățământ până pe 23-28 septembrie 2022. Pentru bursele de performanță și de merit, documentele doveditoare (diplome de la competiții/concursuri naționale/internaționale/județene) se predau diriginților/învățătorilor în original și copie. După certificarea ”conform cu originalul”, diplomele originale sunt restituite titularului. Lista olimpiadelor/competițiilor pentru […]

BURSELE ELEVILOR DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR Read More »