Septembrie 2020 -Februarie 2021

SEPTEMBRIE 2020

 • Organizarea unei întâlniri online cu partenerii pentru a analiza stadiul realizării obiectivelor proiectului și pentru în vederea stabilirii unui plan de implementare comun pentru perioada septembrie 2020- februarie 2021, ca urmare a deciziei de extindere a duratei de implementare.
 • Informare în prima şedinţă a Consiliului Profesoral, Consiliului de Administrație al şcolii, Consiliului Reprezentativ al părinților şi în cadrul întâlnirilor pe clase, cu elevii şi părinții, cu privire la analiza chestionarelor aplicate în luna iunie unui eşantion reprezentativ de elevi, cadre didactice şi părinți cu scopul de a evalua impactul şi activitățile derulate în perioada septembrie 2019 – iunie 2020.
 • Tipărirea broşurii Taste of the Sea, ce cuprinde rețete culinare realizate de elevi din toate şcolile partenere.
 • Actualizarea panoului Erasmus+ cu fotografii ilustrând aspecte relevante ale activităților derulate.
 • Actualizarea cu informațiile de interes public a spațiilor online dedicate proiectului şi a mapei cu documentele specifice.
 • Consemnarea modalităților de realizare a activităților în fişe, rapoarte şi procese-verbale.
 • Organizarea unor activități de exploatare a produselor finale realizate în cadrul proiectului;
 • Completarea şi trimiterea formularului de candidatură în vederea obținerii Certificatului European de Calitate, ca urmare a derulării proiectului pe platforma eTwinning;
 • Diseminarea aspectelor relevante ale activităților derulate şi a rezultatelor obținute în cadrul proiectului în cadrul unui workshop on-line, organizat la nivel european de EU4Ocean Coalition din Lisabona- Portugalia.

REZULTATE OBŢINUTE:

 • planul de activități pentru perioada de extindere a duratei de implementare a proiectului;
 • panou cu fotografii;
 • materiale multimedia;
 • fişe, rapoarte, procese-verbale;
 • mapa proiectului.

OBIECTIVE ATINSE:

 • Formarea unor deprinderi de organizare şi planificare muncii, a timpului de lucru;
 • Dezvoltarea competențelor lingvistice şi digitale prin realizarea de materiale multimedia, în limba engleză;
 • Diseminarea rezultatelor şi promovarea proiectului în presa scrisă, la nivelul şcolii şi al altor unități şcolare, precum şi la nivel european;
 • Realizarea unui schimb de bune practici la nivel local şi european.

OCTOMBRIE 2020

 • Participarea coordonatorului de proiect și a responsabilului financiar la reuniunea privind raportarea finală organizată online pe platforma Zoom de Agenția Națională, pentru beneficiarii de proiecte KA229 aprobate în 2018 (coordonatori România).
 • Diseminarea aspectelor relevante ale activităților derulate şi a rezultatelor obținute în cadrul manifestărilor organizate cu prilejul Zilelor Erasmus+
 • Completarea şi trimiterea formularului de candidatură în vederea obținerii Certificatului European de Calitate, ca urmare a derulării proiectului pe platforma eTwinning. (https://live.etwinning.net/projects)
 • Organizarea unui seminar online cu tema SEALIFE PRESERVATION în cadrul căruia elevi din şcolile partenere au realizat un schimb de informații referitoare la protejarea şi conservarea mediului marin. Materialele prezentate de către elevi se regăsesc pe padlet-ul https://ro.padlet.com/emilia_ciocan/pgxxdeqcvpy4, secțiunea RESULTS OF DOCUMENTATION ACTIVITIES
 • Sărbătorirea ZILEI INTERNAȚIONALE A MĂRII NEGRE prin organizarea unei activități de exploatare a produselor finale realizate în cadrul proiectului, intitulată MAREA – ÎN CUVINTE ȘI CULORI, în cadrul căreia elevii au realizat creații literare şi plastice dedicate Mării, inspirându-se din broşurile ce cuprind poveşti, legende şi poezii premiate în cadrul concursurilor literare organizate la nivelul parteneriatului.
 • Redactarea unui comunicat de presă care a fost postat pe forum-ul ISJ Constanța (https://isjcta.ro/index.php?topic=44329.0), devenind ulterior o ştire în cotidianul Cuget liber (https://www.cugetliber.ro/stiri-cultura-educatie-marea-neagra-sarbatorita-de-elevii-scolii-lucian-grigorescu-din-medgidia-415568)

REZULTATE OBŢINUTE:

 • materiale multimedia;
 • fişe, rapoarte, procese-verbale;
 • mapa proiectului actualizată;
 • creații literare şi plastice realizate de elevi;
 • comunicat de presă şi articol în ziar;

OBIECTIVE ATINSE:

 • Formarea unor deprinderi de documentare şi selectare a informațiilor;
 • Dezvoltarea competențelor lingvistice şi digitale prin realizarea de materiale multimedia, în limba engleză;
 • Diseminarea rezultatelor şi promovarea proiectului în presa scrisă, la nivelul şcolii şi al altor unități şcolare, precum şi la nivel european.

NOIEMBRIE 2020

 • Membrii echipei de proiect au participat la un seminar intitulat Noi metodologii pentru învățare, organizat de școala parteneră din Italia în colaborare cu Departamentul de Psihologie și Științele Educației al Universității din Palermo. În cadrul seminarului, cadre didactice din toate școlile partenere au discutat modalități de integrare a noilor tehnologii în predare și au realizat un schimb de bune practici. (https://youtu.be/YJF2dkRhbJs)
 • Coordonatorul proiectului a participat la sesiunea de informare pentru școlile care derulează un proiect tematic pentru a obșine certificatul European Blue School. Această sesiune, organizată la nivel european de Coaliția EU4Ocean din Lisabona-Portugalia, o inițiativă finanțată de Comisia Europeană, a fost o bună oportunitate de a prezenta site-ul web al proiectului și produsele finale realizate ca urmare a implementării acestuia.
 • Realizarea videoclipului INSTANTANE ERASMUS+ și înscrierea acestuia la concursul „2’ Erasmus+” inițiat de Inspectoratul Școlar Constanța, în vederea promovării la nivel județean, național și european a Programului Erasmus+ și a exemplelor de bune practici. (https://be/qBV1lwjo_pk)

REZULTATE:

 • materiale multimedia; dosare, rapoarte, procese verbale;
 • harta proiectului actualizată; fotografii.

OBIECTIVE REALIZATE:

 • Dezvoltarea abilităților lingvistice și digitale prin crearea de materiale multimedia, în limba engleză;
 • Diseminarea rezultatelor și promovarea proiectului la nivel european.

DECEMBRIE 2020

 • 2 membri ai echipei de proiect, prof. Ciocan Emilia şi prof. Constantinescu Adriana, au primit Premiul I pentru realizarea videoclipului ”Instantanee Erasmus+” înscris în concursul „2’ Erasmus+” inițiat de Inspectoratul Școlar Constanța, în vederea promovării la nivel județean, național și european a Programului Erasmus+ și a exemplelor de bune practici. (https://be/qBV1lwjo_pk);
 • Elevii claselor gimnaziale, în perioada desfăşurării cursurilor online, s-au preocupat cu aceeaşi pasiune de proiect! Dând curs imaginației, ei au realizat felicitări tematice pentru sărbătorile de iarnă. Totodată, felicitările în format electronic şi videoclipurile realizate au dovedit că dețin abilități digitale şi că sunt foarte creativi. Lucrările lor au fost postate pe pagina de Facebook a proiectului, spre bucuria tuturor partenerilor.

REZULTATE:

 • materiale multimedia;
 • mapa proiectului actualizată; felicitări, fotografii.

OBIECTIVE REALIZATE:

 • Dezvoltarea creativității şi a abilităților digitale prin crearea de materiale multimedia;
 • Diseminarea rezultatelor și promovarea proiectului la nivel județean şi național.

IANUARIE 2021

 • S-au derulat online lecții interdisciplinare prin intermediul cărora elevii și-au îmbogățit cunoștințele despre Marea Neagră și au discutat despre problemele cu care aceasta se confruntă. Folosind diverse aplicații web 2.0, ei au rezolvat rebusuri, au descris în WordArt marea și Programul Erasmus+, au desenat, au realizat videoclipuri şi prezentări Power Point.
 • Elevii clasei a IV-a A au călătorit imaginar pe Marea Neagră şi au aflat răspunsuri la curiozitățile lor referitoare la mediul marin.
 • Ce ştiu eu despre mare? Cum s-a format marea?Cine locuiește în adâncurile ei? Sunt doar câteva dintre întrebările care-i preocupau pe elevii Clasei Pregătitoare C… Au primit răspunsuri pe măsură, familiarizându-se în acest fel cu primele informații despre ecosistemul marin și despre oportunitatea de a locui în apropierea mării. Păstrând nota jucăușă și distractivă, ei au decupat, au rulat, au lipit și au realizat astfel din hârtie lucrări intitulate Peștișori în valurile mării.
 • A avut loc vizita de monitorizare a implementării proiectului din partea ISJ Constanța, realizată de către doamna inspector pentru proiecte educaționale, Savu Nicoleta. Cu acest prilej coordonatorul proiectului, directorul şcolii şi 15 elevi au completat chestionare cu referire la aspecte din derularea acestuia. În urma verificării documentelor şi a evaluării efectuate, dna inspector a concluzionat: Proiectul a fost foarte atractiv pentru elevi şi cadre didactice datorită diversității activităților cuprinse în planul de implementare, ceea ce a condus la implicarea întregii comunități şcolare. Implicarea, originalitatea și creativitatea elevilor şi a cadrelor didactice s-au concretizat în produse finale de calitate, atat prin grafică, cât mai ales prin conţinut. Împreună, au reuşit realizarea unei game diverse de resurse educaţionale care vin să îmbogăţească baza de materiale didactice a școlilor partenere, iar prin postarea lor în mediul online, pot fi accesate gratuit ca surse de învățare pentru cei interesaţi. Felicităm echipa de proiect şi pe toți cei implicați în implementarea lui şi le dorim să desfăşoare în continuare activități cu aceeaşi perseverență şi dăruire ca şi până acum!
 • Programul activităților dedicate sărbătoririi Zilei Şcolii, a cuprins diseminarea aspectelor relevante şi a rezultatelor obținute în cadrul proiectului printr-o prezentare Power Point şi un set de întrebări referitoare la implementarea proiectului Erasmus+.

Răspunsurile corecte ale elevilor participanți au constituit dovada că ei deţin cunoştinţe temeinice referitoare la derularea lui până în prezent. Nu au lipsit momentele artistice! Elevii premiați la concursurile Poeziile Mării și Marea în povești și legende, au dat citire creațiilor lor, iar Badea Andreea (fost membru al echipei de proiect, in prezent elevă în clasa a IX-a) şi Raftu Sara, din clasa a VI-a A, au încântat audiența cu vocile lor minunate, interpretând melodii dedicate mării. Activitatea s-a încheiat cu rezolvarea unui acrostih cu tema ”ERASMUS” şi intonarea imnului proiectului.

 • Pentru a face cunoscute activitățile derulate s-a redactat un comunicat de presă care a fost postat pe Forum-ul Inspectoratului Școlar Județean Constanța (https://isjcta.ro/index.php?topic=44711.0), devenit ulterior știre într-un cotidian regional (https://www.cugetliber.ro/redirect-stiri-cultura-educatie-sarbatoare-la-scoala-lucian-grigorescu-din-medgidia-421679)
 • Întâlnire metodică a învățătorilor din Medgidia a fost un bun prilej pentru diseminarea activităților derulate în cei doi ani de implementare a proiectului, precum și a rezultatelor obținute. Participanții au avut cuvinte de apreciere la adresa echipei de proiect şi a şcolii pentru toate realizările, exprimându-şi totodată dorința de a derula în şcoala lor un proiect european.
 • Actualizarea site-ului proiectului cu informații de intere public.

REZULTATE:

 • materiale multimedia; desene; chestionare; fişe şi rapoarte de activitate.
 • mapa proiectului actualizată; fotografii.

OBIECTIVE REALIZATE:

 • Îmbogătirea cunoştințelor despre Marea Neagră şi despre problemele de poluare cu care aceasta se confruntă;
 • Dezvoltarea creativității şi a abilităților digitale prin folosirea unor aplicații web 2.0;
 • Diseminarea rezultatelor și promovarea proiectului la nivel local şi județean.