Septembrie 2019

Septembrie, 2019

ACTIVITĂŢI DERULATE:

 • Reluarea corespondenţei cu partenerii în vederea revizuirii strategiilor de implementare a proiectului pentru al doilea an.
 • Informarea întregii comunități școlare cu privire la analiza chestionarelor aplicate în luna iunie unui eşantion reprezentativ de elevi, cadre didactice şi părinți cu scopul de a evalua impactul şi activitățile derulate în perioada septembrie, 2018 – iunie, 2019; prezentarea pe scurt a activităților şi a rezultatelor obținute.
 • Realizarea unui panou Erasmus+ cu fotografii ilustrând aspecte relevante ale activităților derulate în primul an de proiect şi actualizarea panourilor informative din cele 4 Euroclase.
 • Revizuirea planului de implementare pentru anul şcolar 2019-2020, cu activităţi, responsabili şi termene limită.
 • Realizarea programei şi a suportului de curs opțional „Copiii şi Marea” pentru elevii clasei a III-a A, la propunerea doamnei prof.Nicoleta Legian.
 • Sprijinirea elevilor şi cadrelor didactice care vor participa la activitățile LTT din Portugalia (1-4 octombrie) pentru realizarea de materiale multimedia despre sporturile practicate pe Marea Neagră şi reprezentanții lor de seamă, respectiv despre transporturile maritime şi rolul acestora în dezvoltarea economică a României.
 • Reorganizarea twinspace-lui dedicat proiectului pe platforma eTwinning şi cooptarea de noi parteneri pentru activitățile cuprinse în planul de acțiune 2019-2020.
 • Organizarea sub genericul Copiii şi Marea a unor activităţi în aer liber pe litoral (jocuri educative sau acţiuni de ecologizare).
 • Diseminarea activităților şi a rezultatelor obținute în primul an de proiect în cadrul unei activități derulate în parteneriat cu Casa de Cultură ”I.N. Roman” din Medgidia, cu prilejul evenimentului cultural Zilele Europene ale Patrimoniului. Publicul prezent în sală, format din reprezentanți ai unor instituții de învățământ, culturale, asociații, ai autorităților locale, scriitori, iubitori de lectură, a fost informat despre activitățile relevante şi produsele finale realizate în cadrul proiectului: un minidicționar audio, un mini-atlas şi o carte de desenat, toate având titlul The World Within, cu referire la biodiversitatea mediului marin, e-book-uri Sea Poems, Marea în poveşti şi legende, jocuri educative tematice, un ghid metodologic de predare. Un grup de elevi ai şcolii implicați în activitățile de creație literară şi artistice, au încântat spectatorii cu momente poetice şi muzicale tematice şi au distribuit paticipanților pliante cu descrierea pe scurt a proiectului şi broşuri cu creațiile lor literare. Activitatea a fost mediatizată de postul de televiziune regională ALPHA MEDIA. (https://www.facebook.com/watch/?v=2323407654655344) sau https://www.facebook.com/TVAlphaMedia/videos/2323407654655344/ sau https://forum.isjcta.ro/index.php?topic=40916.0)
 • Întălniri cu părinții elevilor selectați pentru a participa la activitățile LTT din Portugalia şi întocmirea dosarului de mobilitate, conform procedurii ISJ Constanța.
 • Actualizarea cu informațiile de interes public a site-ului proiectului şi a mapei cu documentele aferente celui de al doilea an de implementare.
 • Consemnarea modalităților de realizare a activităților lunii septembrie în rapoarte de monitorizare şi procese-verbale.

REZULTATE:

 • planul de implementare pentru anul şcolar 2019-2020;
 • programă şi suport de curs pentru CDŞ-ul propus şi aprobat de ISJ Constanța;
 • panou cu fotografii;
 • bază de date;
 • dosar de corespondență cu partenerii;
 • portofolii, materiale multimedia;
 • spații online dedicate proiectului;
 • fişe, rapoarte, procese-verbale;
 • comunicat de presă;
 • mapa proiectului.

OBIECTIVE ATINSE:

 • Informarea întregii comunităţi cu privire la conţinutul proiectului;
 • Includerea tematicii proiectului în curriculum;
 • Identificarea comportamentelor pozitive care favorizează protejarea mediului marin;
 • Cunoaşterea de către elevi a specificului litoralului Mării Negre şi a oportunităților pe care acesta le oferă turiştilor;
 • Implicarea părinţilor atât prin participare directă, cât şi prin susţinerea copiilor în realizarea activităților;
 • Informarea publicului larg cu privire la problemele cu care se confruntă mediul marin şi zonele costiere şi despre activitățile derulate şi rezultatele obținute, prin activități de diseminare şi prin actualizarea permanentă a spațiilor online dedicate proiectului.