Programul Național ”Școala de acasă”

Începând cu data intrării în vigoare a OMEC nr. 4738/2020 se aprobă necesarul de 250.000 de dispozitive electronice cu conexiune la internet ce se vor achiziționa prin Programul Național „Școala de acasă” pentru: elevii din învățământul primar, gimnazial și secundar, forma de învățământ de zi și cu frecvență (respectiv clasa pregătitoare, clasele I-XII, școala profesională), înmatriculați, la început de an școlar, în unități de învățământ preuniversitar de stat; elevii care provin din medii defavorizate; elevii ale căror familii nu dețin niciun dispozitiv electronic cu conexiune la internet, precum și pentru elevii care nu dețin în folosință personală un dispozitiv electronic cu conexiune la internet.

De prevederile prezentului ordin beneficiază și elevii de cetățenie română care s-au întors pe teritoriul României de la declanșarea pandemiei de COVID-19 și care nu au posibilitatea de a dispune de un dispozitiv electronic cu conexiune la internet. Pentru această categorie de beneficiari se alocă un număr de 20.495 de bucăți/dispozitive electronice cu conexiune la internet din totalul de 250.000 de bucăți prevăzut la art. 1.

Criteriile de repartizare a dispozitivelor electronice cu conexiune la internet ce se vor achiziționa prin Programul național „Școala de acasă”:

  1. criteriile generale pentru selecția primară a beneficiarilor programului sunt: a) elevii din învățământul primar, gimnazial și secundar, forma de învățământ de zi cu frecvență (clasa pregătitoare, clasele I-XII, școala profesională), înmatriculați, la început de an școlar, în unități de învățământ de stat; b) elevii proveniți din medii defavorizate;
  2. suplimentar, criteriile specifice pentru selecția beneficiarilor programului sunt: a) elevii ale căror familii nu dețin niciun dispozitiv electronic cu conexiune la internet b) elevii care nu dețin în folosință personală un dispozitiv electronic cu conexiune la internet c) elevii de cetățenie română care s-au întors pe teritoriul României de la declanșarea pandemiei de COVID-19 și care nu au posibilitatea de a dispune de un dispozitiv electronic cu conexiune la internet.

Distribuirea dispozitivelor electronice cu conexiune la internet către beneficiarii programului se va realiza în baza unei cereri scrise și a unei declarații pe propria răspundere a părintelui/tutorelui legal sau a elevului, dacă este major, potrivit căreia familia sau potențialul beneficiar, după caz, nu deține niciun dispozitiv electronic cu conexiune la internet.

Unitatea de învățământ va încheia cu părintele/tutorele/reprezentantul legal al elevului sau, după caz, cu elevul major un contract de comodat care are ca obiect darea în folosință gratuită a dispozitivului electronic cu conexiune la internet.

Durata contractului de comodat este de un an școlar, cu posibilitatea prelungirii acestuia până la finalizarea studiilor în unitatea de învățământ respectivă.

OMEC-4738-2020 pdf

HG 370 din 2020 pdf

Cerere_LG pdf

Declaratie_LG pdf

Contract_comodat_LG pdf

DOCUMENTE NECESARE

  • CERERE
  • DECLARAȚIE
  •  Adeverință venit net pentru luna iulie 2020 (pentru angajaţi se obține de la angajator iar pentru persoanele neangajate se obţine de la birourile ANAF sau Primărie). La stabilirea venitului net lunar pe membru de familie se iau în considerare toate veniturile pe care membrii acesteia le realizează, inclusiv cele care provin din indemnizații de șomaj, creanţe legale, convenţii civile de întreţinere aflate în executare, indemnizaţii cu caracter permanent, alocaţii de stat pentru copii, alocaţii de întreţinere pentru copii încredinţaţi sau daţi în plasament, burse pentru elevi și studenţi acordate în condiţiile legii.
  • Dacă familia are în proprietate terenuri, clădiri, spaţii locative sau alte bunuri, mobile sau imobile, la stabilirea venitului mediu net lunar pe membru de familie se iau în considerare și arenda, chiriile, alte fructe civile, naturale sau industriale, produse de acestea (de la ANAF).
  • Copii după:

– carte de identitate părinţi/fraţi/surori
– certificate de naștere copii;
– sentinţa de divorţ cu menţionarea încredinţării tutelei copilului / copiilor;

Dosarele se depun la secretariatul școlii PÂNĂ LUNI, 09.11.2020, ORA 15.30.

 

Comentarii

Lasă un răspuns

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.