Noiembrie 2019

NOIEMBRIE, 2019

 • Sub genericul ARTCRAFT s-au derulat activități practice cu elevii claselor I-VI, în cadrul cărora s-au realizat obiecte şi machete tematice, care au fost înscrise într-un concurs organizat la nivelul şcolii. Un juriu format din cadre didactice, membre ale echipei de proiect, au evaluat 146 de lucrări şi au acordat 34 de premii I, II, III şi mențiuni, elevilor din clasele I-III şi respectiv IV-VI, în conformitate cu criteriile de evaluare stabilite la nivelul parteneriatului.
 • Desfăşurarea unor ore educative tematice şi realizarea de portofolii şi expoziții cu lucrările elevilor.
 • Promovarea proiectului şi diseminarea rezultatelor obținute în primul an de implementare cu prilejul întâlnirii metodice a învățătorilor la nivelul Cercului pedagogic din zona Medgidia, derulată în şcoala noastră, pe data de 22 noiembrie 2019, la care au participat cadre didactice din instituțiile afiliate.
 • Organizarea festivității de premiere a elevilor care s-au remarcat în cadrul concursului Art Craft, activitate ce a fost mediatizată de postul de televiziune locală Media TV.
 • Activităţi de diseminare prin prezentarea de rapoarte în cadrul şedințelor Consiliului Profesoral şi Consiliului de Administrație, postarea de comunicate pe Forum-ul Inspectoratului Şcolar Județean Constanța, articole în presa scrisă şi ştiri TV.
 • Completarea mapei proiectului şi actualizarea spațiilor online dedicate acestuia.

REZULTATE:

 • materiale în format digital, diplome, panouri expoziționale cu lucrări realizate de elevi, produse promoţionale, premii constând în obiecte tematice, materiale video, fotografii, rapoarte, comunicate de presă, mapa proiectului.

OBIECTIVE ATINSE:

 • Îmbogățirea cunoştinţelor teoretice despre biodiversitatea ecosistemului marin.
 • Formarea şi dezvoltarea deprinderilor practice ale elevilor de a realiza obiecte şi machete tematice.
 • Cultivarea şi valorificarea aptitudinilor elevilor.
 • Formarea unor deprinderi de organizare a muncii şi de planificare a timpului de lucru, materializate prin realizarea unor produse de calitate.
 • Realizarea unui schimb de bune practici la nivel local şi internațional.
 • Diseminarea rezultatelor şi promovarea proiectului în mass-media şi la nivelul altor unități şcolare din Medgidia.