Martie 2020

LUNA MARTIE, 2020

ACTIVITĂŢI DERULATE:

– Tema lunii martie, ”Apa, esența vieții”, a avut ca obiectiv principal conştientizarea elevilor asupra importanței apei în existența noastră zilnică, sensibilizarea lor în ceea ce priveşte păstrarea și protejarea calității ei. Totodată s-a urmărit formarea deprinderilor de documentare, folosind Internetul, pentru a găsi referinţe cu privire la miturile şi legendele românilor despre apă. Aspectele cele mai relevante se regăsesc în prezentarea ”Apa, esența vieții”, postată în limba engleză pe platforma eTwinning (https://twinspace.etwinning.net/71077/pages/page/774801) şi pe site-ul proiectului (www.onceuponatime-thesea.ro), în vederea realizării unui schimb de informații cu partenerii.

– Suspendarea cursurilor din cauza pandemiei COVID-19 a determinat continuarea derulării activităților, doar online. Astfel, elevii au vizionat, de acasă, filmul documentar Apa, miracolul vieții şi diverse experimente ştiințifice postate de către coordonatorul proiectului pe platforma educațională https://classroom.google.com/ Materialele vizualizate au constituit o sursă de inspirație pentru copii, care şi-au exprimat modul de percepere a importanţei apei prin realizarea unor creaţii plastice şi literare. Cele mai originale au fost inserate în ebook-uri în limba engleză, accesibile publicului larg.

– Activitățile s-au încheiat cu rezolvarea unui chestionar online cu tema Apa şi schimbările climatice, prin care s-a urmărit verificarea cunoștințelor elevilor acumulate la orele de curs, sau prin consultarea altor surse de informare.

Toate materialele realizate se regăsesc în spațiile online dedicate proiectului:

https://twinspace.etwinning.net/71077/pages/page/774801, https://www.facebook.com/romitaesport.romitaesport.1/posts/324444268516619?notif_id=1585665903520738&notif_t=feedback_reaction_generic,

http://www.onceuponatime-thesea.ro/march-2020/,

https://scoalaluciangrigorescu.ro/martie-2020/, precum şi în mapa acestuia.

 

REZULTATE OBŢINUTE:

  • prezentare power point, ebook-uri, fotografii, desene şi picturi tematice, fişe şi rapoarte de activitate, mapa proiectului actualizată.

OBIECTIVE ATINSE:

  • Formarea deprinderilor şi a abilităţilor de documentare şi selectare a informațiilor din diverse surse;
  • Dezvoltarea competențelor lingvistice şi IT prin realizare de materiale în format electronic, în limba engleză;
  • Cultivarea şi valorificarea creativității elevilor;
  • Implicarea părinţilor atât în mod direct, cât şi prin susţinerea copiilor privind participarea la desfăşurarea activităţilor şi realizarea sarcinilor de lucru;
  • Actualizarea site-ului oficial al proiectului, a paginii de facebook, a twinspace-ului şi a site-ului şcolii cu informații de interes public.