Martie 2019

Descrierea activităţilor derulate şi rezultatele obţinute

Martie, 2019

  • Sub genericul SEA TRAVELLERS în perioada 5-8 martie au avut loc activități de învățare/predare/formare (C1, C2) organizate de instituţia din Spania, la care au fost prezenți elevi şi cadre didactice din toate şcolile partenere.
  • Elevii, sub îndrumarea cadrelor didactice, s-au documentat cu privire la cele mai importante porturi şi destinații turistice de pe litoralul Mării Negre. Cele mai semnificative informații au făcut obiectul unor portofolii, pliante sau panouri ilustrative expuse în sălile de clasă.
  • S-au organizat excursii tematice la țărmul mării, în urma cărora elevii au întocmit portofolii ce cuprind reportaje literare şi fotografii, prezentări ppt.
  • S-au derulat acțiuni de ecologizare a plajei Eforie Nord şi s-a continuat campania de informare a cetățenilor referitoare la importanța păstrării unui mediu curat în această staţiune turistică.

REZULTATE:

  • Pliante, portofolii, panouri expoziţionale, fotografii, fişe şi rapoarte de activitate, comunicate şi articole în presa scrisă, procese-verbale, mapa proiectului actualizată.
  • număr semnificativ de elevi şi cetățeni care au conştientizat problemele cu care se confruntă mediul marin şi zonele costiere.

OBIECTIVE ATINSE:

  • Implicarea părinţilor atât prin participare directă, cât şi prin susţinerea copiilor în realizarea activităților.
  • Formarea unor deprinderi de documentare şi selectare a informațiilor, materializate prin realizarea de panouri, pliante, materiale ppt.
  • Sensibilizarea cetățenilor cu privire la problemele de poluare cu care se confruntă Marea Neagră şi formarea unui comportament civic, responsabil.
  • Informarea publicului larg despre activitățile derulate şi rezultatele obținute prin actualizarea permanentă a site-ului oficial al proiectului, a paginii de facebook, a twinspace-ului şi a site-ului şcolii.