Iunie 2019

Iunie, 2019

 • Organizarea, în colaborare cu alte unități şcolare, a unor activități de diseminare şi exploatare a produselor finale realizate în primul an de proiect.
 • Realizarea de către elevi, cadre didactice şi părinți a unor machete sau obiecte decorative din plastic şi participarea la activități dedicate Zilei Mondiale a Mediului, organizate în cadrul parteneriatului cu ONG Mare Nostrum, sub deviza FĂRĂ PLASTIC.
 • Participarea la lansarea celor două proiecte care se vor derula în parteneriat cu ONG Mare Nostrum, Garda de Mediu, unități școlare din jud. Constanța și sponsorul principal Coca-Cola. Obiectivul major va fi acela de a mobiliza un număr mare de elevi, parinți și profesori pentru promovarea intensivă a principiului „zero deșeuri”.
 • Realizarea unor instrumente de evaluare a activităților derulate în primul an de proiect, traducerea lor în limba engleză şi trimiterea către parteneri în vederea aplicării.
 • Evaluarea activităților realizate prin aplicarea unor chestionare unui eşantion reprezentativ de cadre didactice, elevi şi părinți.
 • Analiza chestionarelor aplicate şi stabilirea concluziilor în cadrul întâlnirilor directe dintre membrii echipei de proiect din şcoală sau online, la nivelul parteneriatului.
 • Realizarea selecției participanților la activitățile LTT din Portugalia (1-4 octombrie 2019).
 • Actualizarea informațiilor din spațiile online dedicate proiectului şi completarea mapei acestuia.

REZULTATE:

 • machete, obiecte tematice, materiale ppt., portofolii, fotografii, fişe şi rapoarte de activitate, comunicate şi articole în presa scrisă, emisiuni TV, procese-verbale, mapa proiectului actualizată;
 • număr semnificativ de participanți la activitățile organizate;
 • impact pozitiv asupra schimbărilor atitudinale ale membrilor comunității față de mediu.

OBIECTIVE ATINSE:

 • Dezvoltarea spiritului critic, a capacității de (auto)evaluare a rezultatelor obținute ca urmare a implicării în proiect.
 • Determinarea gradului de impact pe care activitățile derulate l-au avut la nivelul şcolilor partenere, al comunităților din care acestea fac parte.
 • Formarea/dezvoltarea unui comportament social, civic şi ecologic responsabil, atât în rândul membrilor comunității noastre şcolare cât şi la nivel local/județean.
 • Promovarea şi diseminarea aspectelor relevante şi a produselor finale realizate.