Iulie-August 2019

Iulie – August, 2019

 

 • Participarea a trei membri ai echipei de proiect a şcolii, la atelierul internațional ”Îmbunătățirea accesului public la datele de monitorizare privind deşeurile marine în vederea reducerii poluării marine în bazinul Mării Negre”. Atelierul a fost organizat de către ONG Mare Nostrum Constanța, în cadrul proiectului MARLITER, BSB 138, finanțat prin Programul Operațional Black Sea Basin 2014-2020. Participanții din România, Bulgaria, Grecia, Ucraina și Georgia, timp de două zile (3-4 iulie 2019), au dezbătut problema deșeurilor, încercând să găsească soluții pentru această situație globală. Totodată, întălnirea a fost un bun prilej pentru promovarea proiectului nostru prin distribuirea în rândul participanților a unor pliante, mape, obiecte promoționale, urmată de discuții referitoare la aspectele relevante ale activităților derulate în primul an.
 • Organizarea, în colaborare cu voluntari ai ONG Mare Nostrum Constanța, a unui atelier de lucru, Fără deşeuri din plastic, scopul fiind educația pentru dezvoltare durabilă şi formarea la elevi, părinți şi cadre didactice a unui comportament mai sustenabil, în special cu privire la reducerea cantităților de plastic folosite.
 • Colaborarea cu partenerii în vederea completării câmpurilor de pe platforma Mobility Tool+ şi EPRP.
 • Actualizarea informațiilor din spațiile online dedicate proiectului şi completarea mapei acestuia.

REZULTATE:

 • fotografii, fişe şi rapoarte de activitate, certificate de participare, comunicate distribuite în spațiul virtual, procese-verbale, mapa proiectului actualizată;
 • număr semnificativ de participanți la activitățile organizate;
 • impact pozitiv asupra schimbărilor atitudinale ale membrilor comunității şcolare față de mediu.

OBIECTIVE ATINSE:

 • Educarea și informarea publicului larg în vederea creșterii gradului de conștientizare privind conservarea ariilor protejate.
 • Dezvoltarea spiritului critic şi de analiză a impactului activităților umane asupra sănătății mediului în general, asupra zonelor costiere şi a ecosistemelor marine, în special.
 • Formarea/dezvoltarea unui comportament social, civic şi ecologic responsabil, atât în rândul membrilor comunității noastre şcolare cât şi la nivel local/județean/internațional.
 • Promovarea şi diseminarea aspectelor relevante şi a produselor finale realizate în primul an de derulare a proiectului.