Ianuarie 2020

Ianuarie, 2020

ACTIVITĂŢI DERULATE:

  • Tematica lunii ianuarie, ”Marea mea frumoasă”, a reunit elevii talentați ai şcolii în ateliere de lucru, în cadrul cărora s-au realizat desene, grafică şi pictură murală. Aceste activități au permis elevilor talentaţi să-şi dovedească creativitatea, prin utilizarea diverselor tehnici de lucru, pentru a ilustra peisaje marine, cât mai aproape de realitate. Toţi participanţii au fost răsplătiţi cu diplome şi dulciuri.
  • Elevi, cadre didactice, părinţi, reprezentanţi ai comunităţii locale, ai altor instituții de invățământ sau de cultură din Medgidia au participat la o amplă manifestare, de Ziua Şcolii, respectiv pe 31 iuanuarie. Cu acest prilej s-a promovat din nou proiectul prin exploatarea rezultatelor obținute, s-au acordat diplome şi premii elevilor premiaţi în cadrul concursului Marea, în poveşti şi legende, precum şi cadrelor didactice coordonatoare. Ţinând cont de importanţa evenimentului şi larga participare, s-au creat panouri ilustrative cu cele mai reuşite desene, picturi, s-au realizat costume, decoruri pentru dramatizarea unor legende scrise de copii, obiecte decorative şi broşuri care au fost oferite oaspeților.
  • Actualizarea paginilor web, facebook şi Twinspace cu informaţii despre derularea activităților şi a rezultatelor obţinute.
  • Redactarea de comunicate de presă pentru diseminarea acțiunilor întreprinse.

REZULTATE:

  • desene, picturi, portofolii, panouri expoziţionale, fotografii, fişe, rapoarte de activitate, comunicat de presă, scenetă, prezentare multimedia, procese-verbale, mapa proiectului, diplome, broşuri, obiecte decorative.

OBIECTIVE ATINSE:

  • Creşterea numărului de cadre didactice şi elevi care şi-au manifestat dorinţa de a se implica în derularea activităţilor propuse;
  • Dezvoltarea creativităţii şi a imaginaţiei elevilor prin realizarea unor desene / picturi / obiecte decorative cât mai originale;
  • Implicarea părinţilor atât prin participare directă cât şi prin susţinerea copiilor în realizarea sarcinilor de lucru;
  • Promovarea şi diseminarea pe o scară largă, folosind modalităţi diferite, a Programului Erasmus+ în general, şi a proiectului „Once upon a time… the SEA”, în particular;
  • Actualizarea site-ului oficial al proiectului, a paginii de Facebook, Twinspace şi a site-ului şcolii cu informațiile de interes public.