Ianuarie 2019

Descrierea activităţilor derulate şi rezultatele obţinute

Ianuarie, 2019

 • Actualizarea paginii web, de facebook şi a twinspace-ului proiectului pe platforma eTwinning;
 • Organizarea şi derularea unui Carnaval al viețuitorelor marine care a mobilizat un număr mare de elevi, părinți şi cadre didactice. Activitatea s-a remarcat prin ingeniozitatea şi diversitatea costumelor realizate din materiale reciclabile, combinate cu elemente  naturale ale mării.
 • Crearea de jocuri educative cu tematica Ţări, oraşe, mări ca resurse de învățare, ținându-se cont de particularitățile de vârstă ale copiilor, de priceperile, deprinderile şi abilitățile pe care le dețin sau care se doresc a le fi dezvoltate.
 • Comunicarea permanentă online între elevii şi cadrele didactice din şcolile partenere în vederea diseminării rezultatelor activităţilor derulate la nivel local;
 • Analiza activităţilor desfăşurate şi a rezultatelor obţinute în perioada septembrie-decembrie 2018 şi realizarea selecției participanților la activitățile de învățare / predare / formare organizate de şcoala parteneră din Igualada, Spania (5-8 Martie 2019), în conformitate cu prevederile Regulamentului de selecție conceput de către echipa de management a proiectului, prezentat în Consiliul Profesoral şi avizat de către directorul şcolii.

REZULTATE:

 • pagini web/facebook/eTwinning actualizate, fişe şi rapoarte de activitate, fotografii, jocuri didactice, costume de carnaval, procese-verbale;
 • mesaje de apreciere din partea partenerilor cu privire la rezultatele obținute concretizate în postarea lor în mediul virtual (pe site-ul proiectului, pe pagina de facebook sau pe twinspace, pe site-ul fiecărei şcoli partenere)

OBIECTIVE ATINSE:

 • Diversificarea cunoştintelor teoretice şi practice în domeniul educaţiei pentru mediu;
 • Utilizarea de către elevi a mijloacelor TIC în realizarea de jocuri didactice şi a diverselor materiale reciclabile şi elemente ale mării pentru confecționarea costumelor de carnaval;
 • Formarea deprinderilor şi abilităţilor de lucru în echipă pentru un număr mare de elevi;
 • Stabilirea unor relaţii de colaborare şi prietenie între elevii şi cadrele didactice participante, benefice bunului mers al proiectului;
 • Dezvoltarea competenţelor lingvistice şi a creativităţii elevilor;
 • Formarea unor deprinderi de organizare a muncii şi planificare a timpului de lucru, materializate prin îndeplinirea obiectivelor şi respectarea termenelor în derularea sarcinilor din proiect.
 • Stabilirea participanților la activitățile de învățare/predare/formare organizate de şcoala parteneră din Igualada, Spania (5-8 Martie 2019), în conformitate cu criteriile precizate în Regulamentul de selecție.