Februarie 2020

RAPORT DE ACTIVITATE – LUNA FEBRUARIE, 2020

ACTIVITĂŢI DERULATE:

– Tema lunii februarie, ”Marea, sursă de inspirație în artă”, a presupus o documentare atentă din partea elevilor de gimnaziu, ghidați de cadre didactice şi având drept sursă de informare internetul. Activitatea a fost pe placul lor, reuşind să colecteze informații tematice relevante şi curiozități despre Marea Neagră, pe care le-au inserat într-o prezentare ppt, devenită ulterior un e-book folosit cu mult interes de către colegii lor, mai mici sau mai mari, în cadrul unor ore de curs, la discipline complementare tematicii abordate. De asemenea, informațiile culese au fost împărtăşite în cadrul unui seminar online derulat cu şcoala parteneră din Italia, iar materialul ppt. A fost postat pe platforma etwinning, în spațiul dedicat proiectului, putând fi astfel accesat de toți partenerii;

– Desfăşurarea orelor tematice educative în cadrul cursului opțional ”Copiii şi marea”, în conformitate cu programa;

– Realizarea unor activitati practice de confecționat martişoare tematice, care au fost obiectul unei expoziții cu vânzare, fondurile obținute fiind destinate unui scop caritabil;

– Amenajarea la nivelul şcolii a unui panou expozițional cu fotografii care ilustrează litoralul Mării Negre, realizate de elevii clasei a III-a A;

– Actualizarea mapei proiectului şi a paginilor web, facebook şi twinspace cu informaţii despre derularea activităților şi rezultatele obţinute.

REZULTATE:

  • panouri expoziţionale, fotografii, fişe şi rapoarte de activitate, prezentări power point, mapa proiectului actualizată, e-book, mărțişoare tematice.

OBIECTIVE ATINSE:

  • Creşterea numărului de cadre didactice şi elevi care şi-au manifestat dorinţa de a se implica în derularea activităţilor;
  • Formarea deprinderilor şi a abilităţilor de documentare şi selectare a informațiilor din diverse surse;
  • Dezvoltarea competențelor lingvistice şi IT prin realizare de materiale în format electronic, în limba engleză;
  • Îmbogățirea orizontului cultural al elevilor şi cadrelor didactice prin realizarea unui schimb de informații la nivel transnațional;
  • Formarea şi dezvoltarea deprinderilor practice ale elevilor de a realiza obiecte tematice;
  • Implicarea părinţilor atât în mod direct, cât şi prin susţinerea copiilor în participare şi realizarea sarcinilor de lucru;
  • Actualizarea site-ului oficial al proiectului, a paginii de facebook, a twinspace-ului şi a site-ului şcolii cu informațiile de interes public.