Februarie 2019

Descrierea activităţilor derulate şi rezultatele obţinute

Februarie, 2019

 • Derularea unui recital de poezie, online, prilejuit de Ziua Şcolii (1 februarie), protagonişti fiind ocupanții locurilor I la concursul SEA POEMS derulat în toate şcolile partenere. Au participat reprezentanți ai televiziunilor locale MEDIA TV şi ALPHA MEDIA, ai unităților şcolare din Medgidia, ai părinților, ai comunității locale, foste şi actuale cadre didactice ale şcolii, elevi. Totodată a avut loc premierea elevilor declarați câştigători ai concursului SEA POEMS şi diseminarea activităților/rezultatelor proiectului obținute în perioada sept-dec 2018. Ţinând cont de importanţa evenimentului şi larga participare, modalităţile de diseminare au fost diverse: pliante, panouri ilustrative, costume, desene, colaje, obiecte decorative, broşuri.
 • Promovarea talentului şi a creativităţii elevilor prin realizarea unei expoziţii cu cele mai reuşite lucrări cu mesaje referitoare la protecția mediului marin şi postarea unui material ilustrativ (ppt şi fotografii) în spațiul virtual, obţinând un feedback pozitiv prin numeroasele mesaje apreciative.
 • Realizarea unei campanii de informare a comunității despre gradul de poluare a apei Mării Negre şi a zonei costiere cu scopul conştientizării problemelor cu care se confruntă ecosistemul marin şi sensibilizarea unor factori de decizie pentru a acționa în vederea diminuării fenomenului de poluare şi a protejării florei şi faunei marine. Elevii au realizat flyere, pliante, postere, bannere cu informații, sloganuri, mesaje referitoare la protejarea mediului marin şi le-au distribuit în comunitate.
 • Pregătirea participanților la activitățile de învățare/predare/formare organizate de către partenerul din Spania, în perioada 5-8 martie 2019, concretizată în realizarea unor pliante, broşuri şi materiale în format electronic care vor fi prezentate în cadrul unui seminar cu tema SEA TRAVELLERS şi a unei dezbateri cu genericul ŞCOALA SECOLULUI XXI.
 • Actualizarea paginilor web, facebook şi twinspace cu informaţii despre derularea activităților şi rezultatele obţinute.
 • Redactarea de comunicate de presă pentru diseminarea acțiunilor întreprinse şi apariția unor articole în ziare.

REZULTATE:

 • desene, machete, colaje, sloganuri, pliante, portofolii, panouri expoziţionale, fotografii, fişe şi rapoarte de activitate, comunicate de presă, comunicate şi articole în presa scrisă, interviuri, prezentări multimedia, procese-verbale, mapa proiectului, diplome, broşuri.

OBIECTIVE ATINSE:

 • Creşterea numărului de cadre didactice şi elevi care şi-au manifestat dorinţa de a se implica în derularea activităţilor;
 • Dezvoltarea creativităţii şi a imaginaţiei elevilor prin realizarea unor machete / desene / postere / sloganuri / pliante / prezentari ppt. cât mai originale;
 • Implicarea părinţilor atât prin participare directă cât şi prin susţinerea copiilor în realizarea sarcinilor de lucru;
 • Diseminarea pe o scară largă, folosind modalităţi diferite, a Programului Erasmus+ în general, şi a proiectului „Once upon a time… the SEA” în particular;
 • Actualizarea permanentă a site-ului oficial al proiectului, a paginii de facebook, a twinspace-ului şi a site-ului şcolii cu informațiile de interes public.