Octombrie 2018

Descrierea activităţilor derulate şi rezultatele obţinute

Octombrie 2018

 • Amenajarea a şase “Euro-clase” cu informaţii despre ţările /şcolile partenere din proiect.
 • Intensificarea pregătirii la limba engleză a elevilor din echipa de proiect;
 • Activităţi de documentare prin organizarea unor excursii tematice pe litoralul Mării Negre sau a activităților de monitorizare a eşuării delfinilor pe plaja de la Eforie-Nord;
 • Comunicarea online între elevii şi cadrele didactice din şcolile partenere şi realizarea unei baze de date cuprinzând adresele de e-mail şi a unei mape de corespondență;
 • Promovarea proiectului cu prilejul seminarului de informare Proiecte europene de succes, derulat pe data de 5 octombrie 2018, la care au participat directori, cadre didactice şi elevi din şcolile municipiului Medgidia, părinți, reprezentanţi mass – media locală şi regională;
 • Derularea unui concurs în vederea alegerii unui logo al proiectului la nivelul şcolii, coordonat de d-ra prof. de desen DODIŞ ELENA, la care au participat elevi din clasele gimnaziale. După jurizare au fost apreciate lucrările elevilor: Neagu Alexandru – VII B (premiul I), Motoc Ioana – VIII A(premiul II), Lucaci Alexandra & Sali Melysa – VII B (premiul III). Primele două clasate au intrat în competiție la nivel transanațional.
 • Organizarea unor excursii tematice pe litoral sau la Muzeul de Ştiințe Naturale de la Bucureşti, Tulcea şi Constanța, având ca obiective îmbogăţirea cunoştinţelor referitoare la biodiversitatea mediului marin şi identificarea unor probleme de mediu ale zonei costiere, culegerea de elemente marine pentru a realiza lucrări în cadrul activităţilor SEART, cultivarea unui stil de viață civilizat și stimularea creativității elevilor.
 • Culegerea de informaţii referitoare la ecosistemul marin şi inserarea celor mai semnificative într-un material ppt. care a fost prezentat de elevii din echipa de proiect în videoconferința Our sea in daily life, cu participarea tuturor partenerilor.
 • Realizarea unui schimb de informaţii cu şcolile partenere privind biodiversitatea mediului marin şi importanța mării în viața oamenilor;
 • Întocmirea unor fişe de lectură referitoare la legende despre mare, realizarea de creaţii literare tematice de către elevii claselor V-VIII şi inserarea lor într-o broşură;
 • Activităţi pregătitoare în vederea organizării reuniunii transnaționale de proiect găzduită de şcoala noastră: întocmirea agendei de lucru, realizarea materialelor pentru atelierele de lucru cu implicarea atât a echipei cadrelor didactice cât şi a elevilor (prezentări power point cu informaţii despre România şi oraşul Medgidia, despre Şcoala Gimnazială “Lucian Grigorescu” şi sistemul de învățământ din România, mape de prezentare, ecusoane, pliante, obiecte personalizate, tablouri tematice, etc.)
 • Sărbătorirea prin activități diverse a Zilei Internaționale a Mării Negre;
 • Desfăşurarea unor ore educative tematice cu elevii şi realizarea de panouri expoziționale cu produsele realizate;
 • Activităţi de diseminare prin prezentarea de materiale informative (ppt-uri, pliante, mape) în cadrul şedinţelor Consiliului Profesoral, Consiliului de Administraţie, Consiliului Şcolar al Elevilor, la întâlnirile cu părinţii; rapoarte şi comunicate de presă postate pe site-ul ISJ, articole în presă, interviuri şi emisiuni TV;
 • Completarea mapei proiectului.

REZULTATE:

 • afişe, postere, machete, prezentări power point, logo-uri, materiale în format digital, diplome pentru câştigătorii concursurilor derulate în şcoală, panouri expoziționale cu lucrări SEART, materiale promoţionale, creaţii literare tematice, materiale video şi fotografii; rapoarte; comunicate de presă; emisiuni TV, mapa proiectului.

OBIECTIVE ATINSE:

 • Diversificarea cunoştinţelor teoretice în domeniul educaţiei ecologice;
 • Formarea deprinderilor şi a abilităţilor de lucru într-o echipă formată din membri cu niveluri

educaţionale eterogene (elevi din clase diferite, cadre didactice de diverse specializări);

 • Dezvoltarea competenţelor TIC şi de comunicare în limba engleză;
 • Cultivarea şi valorificarea creativităţii elevilor;
 • Formarea unor deprinderi de organizare a muncii şi de planificare a timpului de lucru, materializate prin îndeplinirea obiectivelor şi respectarea termenelor stabilite pentru derularea sarcinilor din proiect;
 • Diseminarea rezultatelor şi promovarea proiectului în presa scrisă şi la televiziunile Alpha Media şi Media TV.