Noiembrie 2018

Descrierea activităţilor derulate şi rezultatele obţinute

Noiembrie 2018

 • Pregătirea materialelor pentru diseminarea rezultatelor întâlnirii de proiect din România;
 • Informare în şedinţa Consiliului Profesoral despre reuniunea transnațională găzduită de şcoala noastră;
 • Abordarea în cadrul unor lecţii la nivelul claselor primare sau gimnaziale a unor teme privind ecosistemul şi protecţia mediului marin şi realizarea schimbului de scenarii didactice precum şi a unui Ghid metodic, în colaborare cu profesori din şcolile partenere;
 • Activităţi de documentare pentru realizarea unui mini (audio) dicționar multilingv şi a unui (audio) atlas cu informaţii referitoare la flora şi fauna mediului marin, care pot constitui reale materiale didactice în cadrul lecţiilor de cunoaştere a mediului, de biologie sau de limba engleză, pentru elevii de la învăţământul primar şi gimnazial;
 • Realizarea unei cărți de colorat The world within de către elevii claselor a V-a şi a VI-a, îndrumați de d-ra prof. de desen Elena Dodiş, pentru colegii lor din clasele pregătitoare;
 • Realizarea unui schimb de informaţii cu şcolile partenere privind biodiversitatea mediului marin;
 • Diseminarea activităților prin traducerea rapoartelor în limba engleză şi postarea lor pe site-ul proiectului;
 • Completarea bazei de date referitoare la corespondenţa electronică cu partenerii;
 • Diseminarea rezultatelor întâlnirii de proiect din România în presa scrisă, în mass media locală, pe Forum-ul ISJ Constanţa, pe site-ul sau pagina de Facebook a şcolii şi a proiectului, pe platforma eTwinning (twinspace);
 • Completarea mapei proiectului.

     REZULTATE:

 • postere, desene, colaje, panouri expoziţionale cu lucrări realizate din materiale culese de pe malul mării;
 • prezentări ppt, fotografii, scenarii didactice cuprinse într-un Ghid metodic, portofolii ilustrative;
 • materiale didactice auxiliare audio, concepute de către echipa şcolii noastre, constând într-un minidicţionar multilingvist ilustrat şi un miniatlas The world within, realizate cu sprijinul tuturor partenerilor, cuprinzând informaţii despre flora şi fauna mediului marin, în limba engleză şi cea nativă; carte de colorat cu titlul The world within.
 • procese – verbale, pliante, secvenţe filmate, comunicate de presă, mapa proiectului.

     OBIECTIVE ATINSE:

 • Îmbogăţirea cunoştinţelor referitoare la flora şi fauna mediului marin;
 • Formarea deprinderilor şi a abilităţilor de lucru în echipă şi de utilizare TIC;
 • Cultivarea şi valorificarea creativităţii elevilor şi a cadrelor didactice;
 • Dezvoltarea competenţelor de comunicare în limba engleză;
 • Promovarea unui comportament ecologic.