Decembrie 2018

Descrierea activităţilor derulate şi rezultatele obţinute

Decembrie 2018

 • Derularea concursului SEA POEMS la nivelul claselor gimnaziale, traducerea în limba engleză a celor mai bune cinci creații selectate de către profesorii de limba română, pentru a fi inserate într-un ebook, alături de cele ale colegilor din şcolile partenere;
 • Redactarea unei broşuri cu toate poeziile premiate ale elevilor şcolii noastre;
 • Confecționarea de către copii, sub îndrumarea cadrelor didactice, a unor ornamente pentru bradul de Crăciun folosind materiale specifice mării;
 • Amenajarea de expoziţii cu decoraţiunile realizate şi a unui brad împodobit ;
 • Promovarea lucrărilor realizate prin postarea de fotografii în mediul online;
 • Schimb de mesaje de felicitare între şcolile partenere, cu prilejul sărbătorile de iarnă;
 • Întocmirea regulamentului de selecție a elevilor participanți la activitățile de învățare găzduite de şcoala parteneră din Igualada – Spania şi realizarea preselecției în conformitate cu prevederile acestuia;
 • Actualizare twinspace pe platforma eTwinning şi a site-ului proiectului;
 • Completarea mapei proiectului.

REZULTATE:

 • ebook Poeziile Mării, broşură în format letric şi electronic cu poeziile în limba română, decoraţiuni de Crăciun, expoziţii, fotografii, felicitări, procese – verbale, mapa proiectului; ebook Sea Poems care cuprinde poeziile premiate ale elevilor din şcolile partenere.

OBIECTIVE ATINSE:

 • Îmbogăţirea cunoştinţelor referitoare tradiţiile şi obiceiurile de Crăciun specifice fiecărei ţări partenere;
 • Formarea deprinderilor şi a abilităţilor de lucru în echipă;
 • Cultivarea şi valorificarea creativităţii, a talentului literar al elevilor;
 • Dezvoltarea competenţelor TIC şi de comunicare în limba engleză;
 • Promovarea unui comportament ecologic.