Decembrie 2019

Decembrie, 2019

ACTIVITĂŢI DERULATE:

 • Organizarea unor activități de informare şi documentare a elevilor cu privire la legendele şi poveştile despre Marea Neagră, existente în mediul online sau în cărți, ca surse de inspirație în vederea participării la concursul de creație literară Marea, în poveşti şi legende;
 • Derularea concursului la care a participat un număr apreciabil de elevi care, dovedind multă imaginație şi talent creativ, au scris câteva frumoase legende şi poveşti despre mare. Creaţiile lor au fost jurizate de către profesorii de limba română, iar cele premiate au fost incluse într-o broşură, care ulterior a fost tiparită şi dăruită fiecăruia dintre cei 26 de elevi premiați şi tuturor oaspeților care au luat parte la activitățile prilejuite de Ziua Şcolii (31 ianuarie 2020);
 • Redactarea e-book-urilor şi a broşurilor în limba română şi în limba engleză, cu toate creațiile elevilor premiaţi din cele 4 şcoli partenere.
 • Ilustrarea de către elevi prin desene a unor legende şi poveşti despre mare;
 • Promovarea concursului prin postarea creațiilor premiate în mediul online;
 • Evaluarea stadiului de implementare şi de realizare a produselor finale, precum şi a gradului de implicare al cadrelor didactice şi al elevilor în derularea activităţilor proiectului şi a rezultatelor obținute, în vederea selecției participanților la activitățile LTT din Italia;
 • Completarea site-ului şi a mapei proiectului.

REZULTATE:

 • e-book-uri, broşuri ”Marea în poveşti şi legende” în limba română şi în limba engleză, procese – verbale, rapoarte, mapa proiectului.

OBIECTIVE ATINSE:

 • Dezvoltarea interesului pentru istoria locală, pentru trecutul Mării Negre;
 • Formarea deprinderilor şi a abilităţilor de documentare şi selectare a informațiilor din diverse surse;
 • Cultivarea şi valorificarea talentului literar şi a creativităţii elevilor;
 • Dezvoltarea competenţelor lingvistice şi TIC, a capacității copiilor de a transpune în imagini legende şi poveşti despre mare.
În luna decembrie s-a organizat în cadrul proiectului Erasmus+ ”Once upon a time… the Sea” (2018-1-RO01-KA229-049131_1) un concurs de creație literară ”Marea, în poveşti şi legende”. Lucrările premiate le puteți citi accesând linkul ataşat acestui mesaj. Felicitări tuturor copiilor pentru originalitate şi cretivitate!