Clasa a V-a

Limba engleză –Clasa a V-a A și a V-a B (intensiv) –https://padlet.com/acirstea95/e6q6ihuph77x/wish/459506613

Biologie https://easyclass.com/sections/212411/updates

Informatică și TIChttps://padlet.com/copilucarmen/hw6b3nhjoevl

Limba engleză – Clasa a V-a C: 11.03, 13.03, 18.03, 20.03

Limba Română – Clasa a V-a A: Webinar (25.03.2020)

Limba Română – Clasa a V-a A: Webinar (27.03.2020)

Limba Română – Clasa a V-a A: Webinar (30.03.2020)

Limba Română – Clasa a V-a A: Webinar (1.04.2020)

Limba Română – Clasa a V-a A: Webinar (2.04.2020)

Limba Română – Clasa a V-a A: Webinar (27.04.2020)