Aprilie 2020

Raportul activităţilor derulate în luna aprilie, 2020

   Elevii au continuat derularea activităţilor, de acasă, implicându-se în pregătirea unui preparat culinar pe baza de peşte, fiind sprijiniţi de un membru adult al familiei. Reţetele, împreună cu fotografii ale “micilor bucătari” şi ale produsului final au fost trimise coordonatorului prin email, pentru a fi inserate într-o broşură, care ulterior a fost transformată într-un ebook (https://online.flipbuilder.com/yats/veei/) şi tipărită în mai multe exemplare.

   Şase dintre reţetele colectate, au fost selectate şi traduse în limba engleză, pentru a putea fi cuprinse în broşura Taste of the SEA, realizată la nivelul parteneriatului în format electronic (https://online.flipbuilder.com/yats/vcda/ sau https://issuu.com/emiliaciocan/docs/taste_of_the_sea) şi letric.

   Totodată, utilizând mijloacele electronice de comunicare, a avut loc un permanent schimb de informaţii între parteneri şi cu expertul desemnat de Agenţia Naţională, cu scopul stabilirii unor puncte de vedere comune cu referire la reorganizarea activităţilor în mediul online, astfel încât să fie asigurată continuitatea proiectului pe perioada suspendării cursurilor ca urmare a pandemiei generată de Coronavirus.

   De comun acord s-a convenit asupra prelungirii cu 6 luni a duratei proiectului, urmând ca şcoala coordonatoare să trimită Agenţiei Naţionale toate documentele necesare pentru a întocmi actul adiţional la contractul de finanţare.

    REZULTATE OBŢINUTE:

   Broşuri cu reţete culinare pe bază de peşte, în format electronic şi letric, fotografii, videoclipuri, fişe şi rapoarte de activitate, mapa proiectului actualizată.

   OBIECTIVE ATINSE:

  • Formarea deprinderilor de documentare şi selectare a informațiilor referitoare la reţete tradiţionale pe bază de peşte şi la o alimentaţie sănătoasă;
  • Dezvoltarea competențelor lingvistice şi digitale ale elevilor prin realizarea de materiale multimedia, în limba engleză;
  • Cultivarea şi valorificarea abilităţilor de utilizare a mijloacelor IT;
  • Implicarea directă a părinţilor alături de copii în realizarea sarcinilor de lucru;
  • Actualizarea spaţiilor online dedicate proiectului cu informațiile de interes public.

 Raport – Aprilie 2020