Aprilie 2019

APRILIE, 2019

 • Elevii au derulat activități de documentare cu scopul de a se informa cu privire la politicile europene de protecţie a mediului marin. Ei au selectat cele mai relevante informații, pe care le-au inserat în materiale power point sau în pliante şi le-au făcut cunoscute la nivelul clasei, al şcolii sau al parteneriatului, în cadrul unui seminar tematic.
 • Seminarul online intitulat Mai aproape de marea noastră, a fost un prilej pentru participanții din toate şcolile partenere de a realiza un schimb de informaţii despre  legislaţie, planuri de acţiune pe care ţările le pun în aplicare împotriva poluării mediului marin. Concluziile desprinse au evidențiat faptul că UE militează pentru protejarea zonelor costiere, a mărilor şi a oceanelor, precum şi pentru exploatarea acestora într-un mod sustenabil.
 • S-au organizat proiecții de film 3D (Lumea subacvatică), excursii tematice la țărmul mării, în urma cărora elevii au întocmit portofolii ce cuprind reportaje literare şi fotografii, prezentări ppt.
 • S-au actualizat informațiile din spațiile online dedicate proiectului şi s-au redactat comunicate de presă; au avut loc acțiuni de diseminare a rezultatelor.

REZULTATE:

 • Pliante, materiale ppt., portofolii, fotografii, fişe şi rapoarte de activitate, comunicate şi articole în presa scrisă, procese-verbale, mapa proiectului actualizată.
 • număr semnificativ de elevi, cadre didactice, părinți, membri ai comunității locale care au conştientizat problemele cu care se confruntă mediul marin şi zonele costiere şi au aflat despre politicile UE de protejare şi de exploatare sustenabilă a acestora.

OBIECTIVE ATINSE:

 • Implicarea părinţilor atât prin participare directă, cât şi prin susţinerea copiilor în realizarea activităților.
 • Formarea unor deprinderi de documentare şi de selectare a informațiilor, materializate prin realizarea de pliante, materiale ppt., portofolii.
 • Informarea comunității şcolare şi locale cu privire la problemele cu care se confruntă mediul marin şi zonele costiere şi promovarea politicilor UE de protejare şi de exploatare sustenabilă a acestora.
 • Cunoaşterea de către elevi a specificului litoralului Mării Negre şi a oportunităților pe care acesta le oferă turiştilor.
 • Informarea publicului larg despre activitățile derulate şi rezultatele obținute prin actualizarea permanentă a site-ului oficial al proiectului, a paginii de Facebook, a twinspace-ului şi a site-ului şcolii.