SEPTEMBRIE 2020

 

 • Organizarea unei întâlniri online cu partenerii pentru a analiza stadiul realizării obiectivelor proiectului și pentru în vederea stabilirii unui plan de implementare comun pentru perioada septembrie 2020- februarie 2021, ca urmare a deciziei de extindere a duratei de implementare.
 • Informare în prima şedinţă a Consiliului Profesoral, Consiliului de Administrație al şcolii, Consiliului Reprezentativ al părinților şi în cadrul întâlnirilor pe clase, cu elevii şi părinții, cu privire la analiza chestionarelor aplicate în luna iunie unui eşantion reprezentativ de elevi, cadre didactice şi părinți cu scopul de a evalua impactul şi activitățile derulate în perioada septembrie 2019 – iunie 2020.
 • Tipărirea broşurii Taste of the Sea, ce cuprinde rețete culinare realizate de elevi din toate şcolile partenere.
 • Actualizarea panoului Erasmus+ cu fotografii ilustrând aspecte relevante ale activităților derulate.
 • Actualizarea cu informațiile de interes public a spațiilor online dedicate proiectului şi a mapei cu documentele specifice.
 • Consemnarea modalităților de realizare a activităților în fişe, rapoarte şi procese-verbale.
 • Organizarea unor activități de exploatare a produselor finale realizate în cadrul proiectului;
 • Completarea şi trimiterea formularului de candidatură în vederea obținerii Certificatului European de Calitate, ca urmare a derulării proiectului pe platforma eTwinning;
 • Diseminarea aspectelor relevante ale activităților derulate şi a rezultatelor obținute în cadrul proiectului în cadrul unui workshop on-line, organizat la nivel european de EU4Ocean Coalition din Lisabona- Portugalia.

REZULTATE OBŢINUTE:

 • planul de activități pentru perioada de extindere a duratei de implementare a proiectului;
 • panou cu fotografii;
 • materiale multimedia;
 • fişe, rapoarte, procese-verbale;
 • mapa proiectului.

OBIECTIVE ATINSE:

 • Formarea unor deprinderi de organizare şi planificare muncii, a timpului de lucru;
 • Dezvoltarea competențelor lingvistice şi digitale prin realizarea de materiale multimedia, în limba engleză;
 • Diseminarea rezultatelor şi promovarea proiectului în presa scrisă, la nivelul şcolii şi al altor unități şcolare, precum şi la nivel european;
 • Realizarea unui schimb de bune practici la nivel local şi european.

 

OCTOMBRIE 2020

 • Participarea coordonatorului de proiect și a responsabilului financiar la reuniunea privind raportarea finală organizată online pe platforma Zoom de Agenția Națională, pentru beneficiarii de proiecte KA229 aprobate în 2018 (coordonatori România).
 • Diseminarea aspectelor relevante ale activităților derulate şi a rezultatelor obținute în cadrul manifestărilor organizate cu prilejul Zilelor Erasmus+
 • Completarea şi trimiterea formularului de candidatură în vederea obținerii Certificatului European de Calitate, ca urmare a derulării proiectului pe platforma eTwinning. (https://live.etwinning.net/projects)
 • Organizarea unui seminar online cu tema SEALIFE PRESERVATION în cadrul căruia elevi din şcolile partenere au realizat un schimb de informații referitoare la protejarea şi conservarea mediului marin. Materialele prezentate de către elevi se regăsesc pe padlet-ul https://ro.padlet.com/emilia_ciocan/pgxxdeqcvpy4, secțiunea RESULTS OF DOCUMENTATION ACTIVITIES
 • Sărbătorirea ZILEI INTERNAȚIONALE A MĂRII NEGRE prin organizarea unei activități de exploatare a produselor finale realizate în cadrul proiectului, intitulată MAREA – ÎN CUVINTE ȘI CULORI, în cadrul căreia elevii au realizat creații literare şi plastice dedicate Mării, inspirându-se din broşurile ce cuprind poveşti, legende şi poezii premiate în cadrul concursurilor literare organizate la nivelul parteneriatului.
 • Redactarea unui comunicat de presă care a fost postat pe forum-ul ISJ Constanța (https://isjcta.ro/index.php?topic=44329.0), devenind ulterior o ştire în cotidianul Cuget liber (https://www.cugetliber.ro/stiri-cultura-educatie-marea-neagra-sarbatorita-de-elevii-scolii-lucian-grigorescu-din-medgidia-415568)

REZULTATE OBŢINUTE:

 • materiale multimedia;
 • fişe, rapoarte, procese-verbale;
 • mapa proiectului actualizată;
 • creații literare şi plastice realizate de elevi;
 • comunicat de presă şi articol în ziar;

OBIECTIVE ATINSE:

 • Formarea unor deprinderi de documentare şi selectare a informațiilor;
 • Dezvoltarea competențelor lingvistice şi digitale prin realizarea de materiale multimedia, în limba engleză;
 • Diseminarea rezultatelor şi promovarea proiectului în presa scrisă, la nivelul şcolii şi al altor unități şcolare, precum şi la nivel european.

NOIEMBRIE 2020

 • Membrii echipei de proiect au participat la un seminar intitulat Noi metodologii pentru învățare, organizat de școala parteneră din Italia în colaborare cu Departamentul de Psihologie și Științele Educației al Universității din Palermo. În cadrul seminarului, cadre didactice din toate școlile partenere au discutat modalități de integrare a noilor tehnologii în predare și au realizat un schimb de bune practici. (https://youtu.be/YJF2dkRhbJs)
 • Coordonatorul proiectului a participat la sesiunea de informare pentru școlile care derulează un proiect tematic pentru a obșine certificatul European Blue School. Această sesiune, organizată la nivel european de Coaliția EU4Ocean din Lisabona-Portugalia, o inițiativă finanțată de Comisia Europeană, a fost o bună oportunitate de a prezenta site-ul web al proiectului și produsele finale realizate ca urmare a implementării acestuia.
 • Realizarea videoclipului INSTANTANE ERASMUS+ și înscrierea acestuia la concursul „2’ Erasmus+” inițiat de Inspectoratul Școlar Constanța, în vederea promovării la nivel județean, național și european a Programului Erasmus+ și a exemplelor de bune practici. (https://be/qBV1lwjo_pk)

REZULTATE:

 • materiale multimedia; dosare, rapoarte, procese verbale;
 • harta proiectului actualizată; fotografii.

OBIECTIVE REALIZATE:

 • Dezvoltarea abilităților lingvistice și digitale prin crearea de materiale multimedia, în limba engleză;
 • Diseminarea rezultatelor și promovarea proiectului la nivel european.