Conditii specifice pentru obținerea acordului de transfer/ pretransfer pe posturile vacante din unitate  pdf