Înscrierea copiilor în învățământul primar/anul școlar 2020-2021

 

Lista copiilor admisi în clasa pregătitoare  pdf

Locuri_rămase_libere_după_etapa_I pdf

ÎNSCRIEREA LA CLASA PREGĂTITOARE – ETAPA a II-a

PENTRU ANUL ŞCOLAR  2020-2021 

Locuri disponibile pentru etapa a II-a

 5 locuri – clasa pregătitoare alternativa Step by step

13 locuri – clasa pregătitoare învățământ tradițional

Program înscrieri – etapa a II-a

22-28 iulie 2020 

Luni – Vineri – 900 – 1300

Pași de urmat:

 Completarea, de către părinți, online sau la unitatea de învățământ la care solicită înscrierea copiilor, a cererilor-tip de înscriere.

Validarea cererii-tip de înscriere este obligatorie și se face la unitatea de învățământ la care părintele/tutorele dorește înscrierea.

 Depunerea dosarului care va conţine:

 – certificat de naştere al copilului – copie și original;

– act de identitate ambii părinți/ tutori – copie și original;

– adeverinţă medicală de intrare în colectivitate (de la medicul de familie);

– în situația copiilor care au frecventat grădinița, înscrierea la clasa pregătitoare se face în baza recomandării eliberate de unitatea de învățământ cu nivel preșcolar;

– pentru copiii care nu au frecventat grădinița sau care s-au întors din străinătate, evaluarea se efectuează de către centrele județene de resurse și asistență educațională (CJRAE). Evaluarea se face în urma unei cereri transmise/depuse prin e-mail, prin poștă la CJRAE.

– hotărârea judecătorească definitivă din care rezultă modul în care se exercită autoritatea părintească și unde a fost stabilită locuința minorului în cazul părinților divorțați.

 31 iulie 2020 – afișarea listei finale a copiilor înscriși în clasa pregătitoare

Director,

Prof. Dănilă Simona

calendar_inscriere_COVID

OMEC 3277_15022020_înscriere inv. primar 2020-2021 pdf

OMEC 4244_2020 pdf

Procedura Repartizare Elevi Cls.Pregatitoare 2020-2021 pdf

 

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *